Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

561 resultaten


ID: 1072640 | houtonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Rotstraat (Zele)
Vlakdekkende opgraving.


ID: 218850 | radiokoolstofdatering, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Wijnveld (Zele)


ID: 1075492 | anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Ter looverendreef (Zelzate)
Archeologische opgraving volgend de 'strip and map' methode.


ID: 217968 | zaden- en vruchtenonderzoek, archeozoölogisch onderzoek, metaaldetectie, toevalsvondsten, archeologische opgravingen

tot
Kastanjedreef (Zemst)
Bij het klaar maken van het terrein voor een nieuwe verkaveling vond de melder een aantal Romeinse scherven. De toevalsvondst werd gemeld aan Onroerend Erfgoed.


ID: 153519 | anthracologisch onderzoek


Zoersel (Zoersel)


ID: 1077009 | archeologische opgravingen, palynologisch onderzoek, controle van werken

tot
Zandvoordeplaats (Zonnebeke)
Naar aanleiding van de geplande werken waarbij een toevoerleiding naar de landelijke zuivering Zandvoorde gepland werd, voerde ADEDE bv in opdracht van Aquafin nv een archeologische werfbegeleiding uit aan de Zandvoordeplaats te Zandvoorde (Zonnebeke).


ID: 1076570 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeomagnetische datering, archeologische opgravingen

tot
Faliestraat (Zottegem)
De opgraving leverde een beperkt aantal sporen op, maar met grote archeologische waarde. Naast enkel postmiddeleeuwse grachten en kuilen gaat het in hoofdzaak om sporen die wijzen op Romeinse occupatie in de pre-Flavische en Flavische periode. Slechts één gracht kan ouder worden gedateerd en is vermoedelijk aangelegd in de late ijzertijd of vroeg-Romeinse periode.


ID: 1075306 | dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Kasteelstraat (Zottegem)
Het archeologisch onderzoek kaderde in de herinrichting van twee percelen gelegen in het bouwblok op de hoek van de Kasteelstraat en de Neerhofstraat. Een reeks gebouwen die behoorden tot het ‘oude college’ werden gesloopt in functie van de realisatie van appartementsgebouwen.


ID: 1076689 | archeozoölogisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, metaaldetectie, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Beekstraat 18-20 (Zoutleeuw)
Uit het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat verder archeologisch onderzoek, in de vorm van een vlakdekkende opgraving over een oppervlakte van circa 1.200 m², noodzakelijk was.


ID: 215202 | dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
De Weermuur (Zoutleeuw)
Naar aanleiding van een verkaveling vond eerst het proefsleuvenonderzoek Ravelijn plaats. In 2 fasen werd het terrein nadien opgegraven. Dit is fase 2.