Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

561 resultaten


ID: 1076035 | archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, natuurwetenschappelijk onderzoek, landschappelijk booronderzoek, archeologische opgravingen

tot
Akkerlaan (Willebroek)
Tijdens het veldwerk zijn in zone 1 en 2 respectievelijk drie en elf werkputten met een oppervlakte van totaal 1,63 ha aangelegd.


ID: 1076686 | palynologisch onderzoek, houtonderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Ceresstraat (Willebroek)
Aanleiding voor de archeologische opgraving aan de Ceresstraat was een geplande verkaveling. Door middel van deze vlakdekkende opgraving werd een oppervlakte opengelegd van 4.422 m².


ID: 1075888 | fysisch-antropologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Kebbinglei (Willebroek)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en na een positief vooronderzoek, vond binnen het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Deze leverde een begraafplaats uit de ijzertijd op.


ID: 1076044 | palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, natuurwetenschappelijk onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Mercuriusstraat, Uranusstraat (Willebroek)
Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 12 november en 10 december 2018 (fase 1 en 2) en op 6 en 8 maart 2018 (fase 3). In een eerste fase werd de wegenis opgegraven (werkput 1). Aansluitend werd fase 2 aangevat, dit is de opgraving van de rest van het terrein (werkputten 2 t/m 14). In een derde en laatste fase werden een waterput en werkput 15 onderzocht. Door de aanwezigheid van puin en asbest werd deze laatste werkput in een uitgesteld traject onderzocht. In totaal werd circa 11.540 m² vlakdekkend onderzocht. 


ID: 1073353 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, materiaalstudie, archeologische opgravingen


Diepestraat (Wortegem-Petegem)
Naar aanleiding van een RUP Sportterrein en de bouw van een containerpark werd door de archeologische dienst van Solva een opgraving uitgevoerd.


ID: 1073248 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Kastanjeplein (Wortegem-Petegem)
Op basis van het bureauonderzoek en het proefsleuvenonderzoek werd een opgraving opgelegd in het zuidoostelijke deel van het plangebied.  De advieszone voor verder onderzoek omvatte het zuidoostelijke gedeelte van het plangebied en had een oppervlakte van ca. 1.350m².


ID: 190212 | radiokoolstofdatering, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Pulle (Zandhoven)


ID: 1072782 | palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen

tot
Groenstraat (Zandhoven)
Na een positief proefsleuvenonderzoek werd de eerste fase van een vlakdekkend onderzoek uitgevoerd. Er werden sporen uit verschillende perioden geregistreerd. Een deel van het terrein kon echter nog niet onderzocht worden.


ID: 215560 | palynologisch onderzoek


Zele (Zele)


ID: 1075990 | houtonderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Durmen, Poldergotestraat, Wijnveld (Zele)
Het veldwerk is in twee fasen uitgevoerd. Tussen 18 april en 18 mei 2016 zijn zones 2, 3a, 3b onderzocht. Het onderzoek van zone 4 is tussen 26 en 28 september 2016 uitgevoerd.