Collectief

Oost-Vlaamse Huurderscoöperatie, Gent

ID
10831
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10831

Beschrijving

Oost-Vlaamse Huurderscoöperatie (OVH) is een socialistische sociale huisvestingsmaatschappij waarbij alle huurders aandeelhouder zijn. Ze werd 19 augustus 1952 aangenomen door de NMGW. Deze maatschappij realiseerde voornamelijk appartementsgebouwen in Gent (en ook enkele te Lokeren). In 1988 werd ze opgeslorpt door De Goede Werkmanswoning te Gent.

  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 90-91.
  • WALLAERT, G. 1957: Woningvraagstuk en sloping van de krotten te Gent, Wonen. Tijdschrift uitgegeven door het Nationaal Instituut voor de Huisvesting, 6, 95.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Residentie Olympia

Verpleegstersstraat 2-142 (Gent)
Residentie Olympia is een collectieve hoogbouw met een bijgebouw aan de rooilijn van in totaal 71 wooneenheden. Het sociaal appartementsgebouw werd tussen 1953 en 1954 ontworpen. Een eerste ontwerp is van Gaston Eysselinck. Na Eysselincks overlijden in december 1953 werden architecten Robert Rubbens en Georges Bontinck aangesteld om het ontwerp te hertekenen. Het appartementsgebouw werd in 1954-1956 gebouwd.


Sociale woonwijk Nationale Watersportbaan Georges Nachez

Belvédèreweg 1-305, Europalaan 1-264, Jubileumlaan 2-572, Neermeerskaai 1-308, Nekkersberglaan 4-704 (Gent)
Hoogbouwwijk in het groen, van 1959 tot 1965 gerealiseerd aan de watersportbaan door de stad en de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen naar ontwerp van Jules Trenteseau, Geo Bontinck, Victor Coolens, Adrien Bressers, Robert Bernard De Tracy, Robert Rubbens en Fritz Coppieters.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oost-Vlaamse Huurderscoöperatie, Gent [online] https://id.erfgoed.net/personen/10831 (Geraadpleegd op )