Persoon

Gildemijn, Louis junior

ID
12447
URI
https://id.erfgoed.net/personen/12447

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burger- en hoekhuis

Hagelandkaai 36-37, 38 (Gent)
Verzorgd rij- en hoekhuis van drie bouwlagen uit eind 19de eeuw tot vroege 20ste eeuw met bepleisterde lijstgevels met neoclassicistische inslag. Het linkse huis dateert van 1904 en werd gebouwd door architect-aannemer Louis Gildemyn in opdracht van A. Botelberge-Bertrand.


Cité de Hemptinne

Alpacastraat 1-19, Hertstraat 11-19, Keviestraat 1-22, Langhalsstraat 1-8, Takkebosstraat 1-22 (Gent)
Wijk met betere arbeiderswoningen, zogenaamde speculatieve sociale woningbouw, gebouwd in opdracht van de Société annonyme - F. Lousbergs - à Gand - Immobilière de l'Escaut die in 1906 een werkmanskwartier, cité ouvrière, met arbeiderswoningen liet optrekken onder leiding van Louis Gildemyn, op de plaats van de verkavelde Gentse Dierentuin. Geheel van 67 citéhuisjes gelegen in Takkebosstraat 1-21 en 2-22; Keviestraat 1-21 en 2-22; Alpacastraat 1-19, Langhalsstraat 1-7 en 2-8; Hertstraat 11-17 en 19.


Kerk en klooster der ongeschoeide karmelieten of discalsen

Burgstraat 46 (Gent)
De orde der geschoeide karmelieten kocht in 1651 een deel aan van het voormalige Prinsenhof, het zogenaamde Leeuwenhof. In de noordoosthoek van de huidige tuin staat nog een 15de-eeuws bakstenen gebouw dat een restant is van het Leeuwenhof, circa 1440 gebouwd in de tuin van het Prinsenhof. In 1657, schenking van een stuk grond ten noordwesten van de tuin door aartshertog Leopold van Oostenrijk voor het bouwen van een kluis met kapel, gewijd aan de Heilige Leopoldus. De oudste kloostergebouwen dateren van de tweede helft 17de eeuw: de west- en zuidvleugel van 1668, vanaf 1687 uitgebreid met de noordvleugel. De kloostergebouwen zijn gegroepeerd rondom een vierkante kloostergang en toegankelijk via een barok poortje. De huidige barokke kerk werd gebouwd vanaf 1703 naar ontwerp van broeder Leonardus van Langenhove.


Parochiekerk Sint-Gerulfus

Drongenplein (Gent)
Van de voormalige tweebeukige abdijkerk van vijf traveeën, evenals van het abdijkoor bleven enkele schaarse sporen en de toren van 1732-34 bewaard. De huidige decanale kerk in neobarokstijl dateert van 1858-59 en is opgetrokken uit baksteen naar ontwerp van architect F. Cardon, iets meer noordwaarts dan de oude kerk.

Uitvoerder van

Sint-Gerardusschool

Harelbekestraat (Gent)
Het voormalige Sint-Gerardusschooltje is opgericht in 1910 in de toen landelijke wijk op de Zwijnaardse Dries. In 1914 werd het houten schooltje vervangen door een nieuw schoolgebouw gerecupereerd uit het "Modern Dorp" van de wereldtentoonstelling van 1913 in Gent. Schoolgebouw opgetrokken uit bak- en zandsteen in een verzorgde neotraditionele stijl, met een overdekte speelplaats. De houten muurkapel midden op de voorgevel van het voormalige schoolgebouw is afkomstig van een nabijgelegen gesloopte hoeve aan de Ottergemsesteenweg.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gildemijn [online], https://id.erfgoed.net/personen/12447 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.