Geografisch thema

Hofstraat

ID: 11017   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11017

Beschrijving

Straat in het centrum van Torhout, van de Markt tot het Conscienceplein. De oorspronkelijke straat vormde steeds de noordgrens van een groot stuk land zogenaamd de "Boeyaert'' (cf. Boeiaardstraat). De Hofstraat wordt pas bebouwd in de loop van de 19de eeuw: in 1815 telt de straat een viertal huizen. In de periode 1805-1820 heet de straat "Stokerijstraat", naar de jeneverstokerij van de familie Moke. In 1830 wordt een houten graanmolen boven op de stokerij gebouwd, deze blijft gedurende dertig jaar in werking.
De oudere benaming "Visserstraetken" geldt tot de vroege 19de eeuw omdat de straat het eerste deel van de verbinding met de grote visvijvers ten oosten van Torhout vormde.
Na de aanleg van de spoorlijn Brugge-Kortrijk in 1845-1847 bestaan er ambitieuze plannen voor de verbinding Markt-Station. Nadat de oorspronkelijke plannen voor een rechte verbindingsweg tussen Markt en Station zijn afgevoerd, betrekt men de Hofstraat in deze verbinding langsheen het latere Conscienceplein. Hierna ontwikkelt de Hofstraat zich tot een levendige handelsbuurt. Ca. 1860-1870 is de Hofstraat een belangrijke residentiebuurt voor de Torhoutse burgerij. Zo waren er statige herenhuizen en enkele herbergen zoals de "Lion d'Or" en "Het Maantje". De benaming Hofstraat bestaat sinds 1820 en verwijst naar het "hof de Brouckère" van vrederechter Jean Baptiste de Brouckère. Op deze plaats wordt in 1876-1878 het nieuwe Vredegerecht gebouwd en ontstaat het Conscienceplein (cf. Conscienceplein). In kadastrale mutatieschetsen van 1871 en 1901 heet de straat "Tuinstraat".

Het straatbeeld wordt nog ten dele getypeerd door 19de-eeuwse lijstgevels (voor nrs. 6, 16 en 20, cf. infra, tevens nrs. 10-12) en het pand met neo-Brugse inslag op de hoek met Spinneschoolstraat (cf. infra, Hoststraat nrs. 22-24). Oorspronkelijk lijstgevels van twee à twee en een halve bouwlaag (bewaard bij nrs. 10-12) onder pannen zadeldaken. Het pand Hofstraat nrs. 13-15/ Conscienceplein (cf. infra) sluit aan bij de oorspronkelijke architectuur van het Conscienceplein. De panden Hofstraat nrs. 20, 22-24 vervullen tevens een beeldbepalende functie naar het gaaf bewaarde Conscienceplein toe. Vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw echter afbraak en nieuwbouw onder meer van appartementsgebouwen.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 223: Kadastrale legger, Torhout, 1871/34 (Hofstraat),1901/108 (Conscienceplein).
MESTDAGH M., Torhout. De geschiedenis van een stad, Torhout, 2000, p. 122 (iconografie), 123-124.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Torhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL28, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  19de-eeuws burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met rechts winkelpui

 • Omvat
  Hoekcomplex van 1907

 • Omvat
  Hoekpand aansluitend bij de bebouwing van het Conscienceplein