Geografisch thema

Papeplekkedreef

ID
11055
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11055

Beschrijving

Straat met recht tracé, verbinding tussen de Rozeveldstraat en de Bruggestraat, echter onderbroken door de spoorlijn Brugge-Kortrijk. Op de Ferrariskaart (1770-1778) is de straat nog niet aangelegd, het gebied is dan grotendeels een bosgebied. De Flou vermeldt het toponiem "de Papen-Plek" uit 1840 als toponiem voor dit bos.
De naamgeving zou teruggaan op de geestelijken of papen van de abdij van Oudenburg die in de 18de eeuw het gebied in eigendom hadden. Ca. 1840 wordt het gebied ontgonnen met rechtlijnige wegenstructuur en wordt de zogenaamde "Papelekkehoeve" (cf. infra, Papeplekkedreef nr. 10) gebouwd (cf. mutatieschets 1840). Op de kaart van Ph. Vander Maelen (1846-1854) is het tracé van de straat reeds gedeeltelijk aangegeven, en ook de hoeve.

DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, deel 12, 1931, kolom 352.
MESTDAGH M., Torhout. De geschiedenis van een stad, Torhout, 2000, p. 192.
PYCK M., De historiek van de Torhoutse straten en straatnamen. Deel 1: Het agrarisch gebied ten O. en N.O. van het stadscentrum, in Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige kring Het Houtland, Torhout, 1976, p. 15.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Torhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL28, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Hoeve Papelekkehoeve

  • Omvat
    Kapel bij erftoegang van de Papelekkehoeve


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Papeplekkedreef [online] https://id.erfgoed.net/themas/11055 (Geraadpleegd op )