Geografisch thema

Schippersstraat

ID
11247
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11247

Beschrijving

Van Falconplein naar Blauwbroekstraat. Voorheen zogenaamd "Klappeistraat" en "Bredestraat". Deze straat dateert vermoedelijk van kort na de vierde stadsvergroting (circa 1410) en wordt tot ver in de 16de eeuw aangeduid als "aan het Nieuwwerck" of "aan het Vingerling". Van in de 16de tot in 18de eeuw lag hier aan de zuidzijde het godshuis van de Blauwbroeders. Het bredere weggedeelte aan de Blauwbroekstraat heette in 1800-15 "Schippersbreedestraat" en in 1843 "Schippersplaats". Omwille van de verwarring met de Klappeistraat aan de Sint-Willibrorduskerk, kreeg de straat in 1856 de naam Schipperstraat als één van de belangrijkste straten van het Schipperskwartier. Rechte straat met een verbreding aan de Blauwbroekstraat. Overwegend enkelhuizen met gecementeerde of bepleisterde lijstgevels van twee à drie traveeën en drie of vier bouwlagen met verspringende kroonlijstlijn en geritmeerd door de kleurige reclameborden van bordelen en bars. Zeer veel houten puien (nummers 29, 33, 39, 2, 4, 10, 12, 16, 24, 26, 38 en 40).


Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs :  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1979


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schippersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/11247 (Geraadpleegd op 18-05-2021)