Geografisch thema

Warandestraat

ID
11502
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11502

Beschrijving

Straat ten noorden van het centrum van Oostkamp, gelegen tussen de spoorlijn Brussel-Oostende en het kanaal Gent-Brugge. Doodlopende straat die vertrekt langs het bedrijventerrein De Rampe aan de Kanaalstraat en die evenwijdig loopt met de Brugsestraat en de vermelde spoorweg. De straat vertrekt bij de spoorwegviaduct (zogenaamd de "rampe") en loopt licht zuidoostwaarts verder met licht bochtig verloop. De straat is genoemd naar een de voormalige Warande of jachtbos van het kasteeldomein "Gruuthuse" van de hertogenfamilie d'Ursel (zie Stationsstraat nummer 196).

In de 16de-17de eeuw vertrekt de straat vanaf de Kortrijkse Kalsijde en loopt ze verder dan vandaag, met name meer zuidwaarts over de Listebeek, langs het kanaal, in de richting van Moerbrugge. De straat is niet bebouwd met uitzondering van het toen imposante domein "De Pensée" (zie nummer 1). Zo wordt de straat ook afgebeeld op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op het initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), wordt de straat gedomineerd door de aanwezigheid van het prestigieus ogende thans zogenaamde domein "Joyeuse Pensée" (zie nummer 1). De straat loopt enerzijds als dreef (niet overeenkomend met de huidige) naar het opperhof/neerhofdomein. Anderzijds loopt een tweede, vager getekend tracé ten westen van het domein, dat aansluiting vindt op de toenmalige Kwadeplasstraat. De ten zuiden gelegen gebieden behoren volledig tot het "Bois Warande". Sinds het begin van de 19de eeuw, en meer bepaald door de aanleg van de spoorlijn Brussel-Oostende in 1838, is de straat onderbroken en volledig afgesloten van het zuidelijker gelegen gebied. Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) wordt de straat, die nog steeds het 18de-eeuws verloop heeft, geregistreerd als "Chemin n° 16", met beschrijving "Chemin du lieu dit Zwartgat au hameau dit Kwadeplas" zogenaamd "Kwadeplasstraet". De straat is echter nog steeds onbebouwd, op één klein gebouwtje in het zuiden na, en het opperhof van hoger vermeld domein is afgebroken; enkel in de perceelsstructuur zijn nog de locaties van de gebouwen afleesbaar. De bebouwing langs de huidige Warandestraat verschijnt pas op het einde van de 19de eeuw en in eerste instantie voornamelijk tegenaan de Kortrijksestraat.

Thans geasfalteerde, kronkelende straat waar op heden vooral de historische hoeve "Joyeuse Pensée" (zie nummer 1) de aandacht trekt; voorts ten oosten gelegen landbouwgronden en aan de westzijde weinig opvallende bebouwing; enkele panden uit het einde van de 19de eeuw zoals nummers 16-18, thans zwaar verbouwde, voormalige arbeiderswoningen van anderhalve bouwlaag, met op een aanpalend stuk weiland naast nummer 16 een betonnen waterreservoir. Nummers 48-50. schuin geplaatste boerenarbeiderswoningen van twee bouwlagen uit de jaren 1920-1930.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1935, deel XVI, kolom 1163.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Dorpswoning

  • Omvat
    Hoeve Joyeuse Pensée

  • Is deel van
    Oostkamp


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Warandestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11502 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Oostkamp

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.