Geografisch thema

Antwerpse Heirweg

ID: 11602   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11602

Beschrijving

De Antwerpse Heirweg is gelegen op de dekzandrug Maldegem - Stekene die dwars door de Vlaamse Vallei loopt. De hoger gelegen dekzandrug is nog goed herkenbaar van Oudenburg tot in het Land van Waas. Een precieze datering van de oude Antwerpse Heirweg, die Antwerpen met Brugge verbond, is zeer moeilijk. De naam doet een oude aanleg, zelfs Gallo-Romeins, vermoeden, doch bij een archeologisch onderzoek in de gemeente Lembeke in 1994 zijn geen archeologische vondsten aan het licht gekomen die dit vermoeden kunnen bevestigen. Voor de 15de eeuw zijn ons ook geen documenten of bronnen bekend omtrent een verharde weg. Prehistorische vondsten in de buurt wijzen wel op een oude bewoning van de streek. We veronderstellen dat de Antwerpse Heirweg een middeleeuwse heerweg is.

In het vroegere heidegebied in het zuiden van de gemeente loopt de weg van oost naar west, namelijk van de grens met Oosteeklo naar de grens met Eeklo. De weg ligt ten noorden van de Burggravenstroom. Dit ontwateringskanaal van Gent naar Eeklo, uitgegraven in de 13de eeuw, en belangrijk bevoorradingskanaal voor Gent, is tevens de gemeentegrens met Sleidinge en Waarschoot. De omgeving is door zijn zandige bodemgesteldheid vooral bebost, en dan voornamelijk met naaldbos, bekend als de Lembeekse bossen.

In het heidegebied, tussen de Eeklostraat en de Antwerpse heirweg, staat ook nog een betonnen bunker uit de Eerste Wereldoorlog. Op het grondgebeid van de gemeente Lembeke zouden 40 bunkers gestaan hebben. De bunkers maken deel uit van de "Hollandlinie", een versterkingslinie van Antwerpen naar de kust, 75 km lang, aangelegd in 1917 door het Duitse leger, tegen een mogelijke landing van het Engelse leger en de geallieerden vanuit Nederland, via de Westerschelde.


Bron     : -
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Antwerpse Heirweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/11602 (Geraadpleegd op 30-09-2020)