Geografisch thema

Bezemstraat

ID
12607
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12607

Beschrijving

Korte straat met gebogen knik aan de noordzijde van de Tieltstraat, aan oostzijde uitlopend op het terrein van de Sint-Amandusschool. Resterend tracé van de "Oude Thieltstraat" of de oude voetweg van Torhout naar Tielt; weergegeven met doorlopend tracé en zowel gekoppelde als losstaande landelijke bebouwing op een kaart bij het landboek van 1654-1656, op de Ferrariskaart (1770-1778) en op een kaart in het renteboek van het Oppermanschap van 1783. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) vermeld als "Thieltschen binneweg" of "voetweg van de Thieltstraet naer den oliemolen van Joseph Goethals"; laatst genoemde is een 18de-eeuwse molen gelegen op de hoek van de Tieltstraat en de Schutterijstraat, die in 1901 wordt afgebroken. De huidige benaming verwijst naar de in de gemeente actieve borstelnijverheid.

Tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog worden enkele huizen in de straat beschadigd.

In de loop van de tweede helft van de 20ste eeuw wordt de straat zowel aan oost- als aan westzijde ingekort. In 1979 wordt een ensemble van vier 18de-eeuwse eenlagige landarbeiderswoningen afgebroken en heropgericht in Bokrijk.

Thans verstoorde landelijke context door onder meer 20ste-eeuwse bedrijfs- en garagegebouwen. Nummer 2/ Tieltstraat, half vrijstaand woonhuis opgericht in 1941 na oorlogsschade aan een bestaand woonhuis. Onbeschilderde baksteenbouw onder haaks geplaatste pannen zadeldaken met onder meer muuropeningen onder betonnen lateien en grotendeels vernieuwd schrijnwerk; omgevend, deels verhard tuintje achter open betonnen afsluiting met draad.

Langsheen de straat, "'t Groen Plekske", een klein educatief natuurreservaat behorend tot de Sint-Amandusschool, geopend op 4 mei 2003.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 2, 1931/35, 1941/18.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nummer 2799 : Renteboek van het Oppermanschap, enclave in de parochies Meulebeke, Pittem en Ingelmunster, 1783.
  • GERMONPREZ R., Het boek van Meulebeke, Meulebeke, 1982, p. 130.
  • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 83.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bezemstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12607 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.