Geografisch thema

Buysveldstraat

ID
12616
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12616

Beschrijving

Landelijke weg met kronkelend verloop van de Vossekotstraat ten noorden tot de Gentstraat ten zuiden. Zogenaamd naar de heerlijkheid "Buysveld(e)", gelegen aan de oostzijde van Meulebeke en een achterleen van "Tielt-ten-Hove" of "Gruuthuse", het belangrijkste leenhof van Tielt opgericht in de 14de eeuw en afhankelijk van het grafelijke kasteel van Kortrijk.

De heerlijkheid Buysvelde wordt reeds in 1357 vermeld en beschikt over een eigen vierschaar die eertijds aan de noordoostzijde van de huidige Steenovenstraat gelegen is, in 1614 vermeld als "de vierschare van buusvelt". Tevens benaming van een gilde of één van de oude wijken waarin het grondgebied van Meulebeke in de middeleeuwen is ingedeeld en vermeld op de overzichtskaart van de kasselrij Kortrijk opgemaakt door de landmeter Lodewijk De Bersaques in 1641. Op een kaart bij het landboek van 1654-1656 wordt het tracé van de "straete vande Herrent Meulene naer de hofstede van Pieter Willemijns" weergegeven met enkele hoeves erlangs. De "Herentmolen", reeds vermeld in 1575, bevindt zich aan het zuidoostelijk uiteinde van de weg, weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) als "d'herte Meulen". Na 20ste-eeuwse oorlogsschade wordt de Herentmolen wat verder aan de Gentstraat heropgericht.

Op de Atlas der Buurtwegen (1846) wordt het noordelijke deel van de straat "Plattenbilckstraet" genoemd of "weg van aen d' hoeve Joseph Danneels naer den weg gezegd Vossekotstraet"; het zuidelijk deel heeft de huidige benaming, ook omschreven als "weg van den molen genaemd Heirentmolen tot in den voorgaenden weg voorbij d' hoeve Joseph Danneels".

Enkele gekende 19de- en 20ste eeuwste herbergen die in de straat zijn gelegen, zijn "De Balance" en "De Kloef", laatstgenoemde op de hoek met de Vossekotstraat.

Verspreide landelijke bebouwing, onder meer hoeve waarvan de site teruggaat tot de 17de eeuw (zie nummer 15); overige hoeves gerenoveerd of voorzien van nieuw woonhuis. Nummer 7 met omgebouwde schuur en deels afgebroken bijgebouw. Links van het woonhuis van nummer 9, half ondergrondse en begroeide bakstenen aardappelkelder met muurvlechtingen.

Restanten van 19de- en 20ste-eeuwse eenlaagsbebouwing, thans grotendeels vernieuwd of ingrijpend verbouwd, onder meer nummers 2-4-6. Nummers 3-5, haaks op de straat ingeplante tweewoonst van tweemaal drie traveeën onder zadeldak (mechanische pannen; nieuwe dakvlakvensters) reeds weergegeven op de Atlas der Buurtwegen. Gecementeerd en geschilderd parement met hoge dito plint waarboven schijnvoegen; grotendeels gewijzigde muuropeningen en zijaanbouw onder lessenaarsdak.

Aan de zuidoostzijde van de weg, vrijstaande electriciteitscabine gedateerd in plint "1950". Late inslag van cottagestijl zie witgeschilderde baksteenbouw onder breed uitkragend schilddak (mechanische pannen) met natuurstenen plint en omlijstingen, onder meer van getralied zijvenstertje.

 • BAERT G., Van aubergien, lantsherberghskens en brandewijnhuysen te Meulebeke, in De Roede van Tielt, jg. 18, nummer 4, 1987, p. 71, 87, 104.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel II, Brugge, 1921, kolom 1135-1136.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XII, Brugge, 1931, kolom 849.
 • MAES F., Toponymie van Meulebeke t.e.m. 1700, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1998-1999, p. 5, 112.
 • Marialoop-pad, brochure wandelroutes, Meulebeke, s.d., p. 15-16.
 • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 84-85.
 • Marialoop

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Ensemble van arbeiderswoningen

 • Omvat
  Molenaarswoning bij de Herentmolen

 • Is deel van
  Meulebeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Buysveldstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12616 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.