Geografisch thema

Hulstboomstraat

ID
12634
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12634

Beschrijving

Landelijke weg vanaf de Vijfstraat ten westen tot de Vossekotstraat ten oosten, vanwaar een klein landwegje oostwaarts tot de Buysveldstraat loopt. Het grotendeels onbebouwde tracé van de weg wordt weergegeven op een kaart bij het landboek van 1654-1656; reeds met verspreide landelijke bebouwing op de Ferrariskaart (1770-1778).

Op de Atlas der Buurtwegen (1846) "Craekelingstraet" genoemd of "weg van dengenen genaemd Vijfstraet naer de Craekelinghoek, den weg genaemd Marialoopstraet kruyssende"; aan noordzijde is er een kleine wegel, de "Kattewegel", als verbinding met de Steenovenstraat.

In de 19de eeuw zijn langs de weg enkele herbergen gelegen, onder meer "De Kat" op de hoek met de Steenovenstraat, weergegeven op de kaart van P. Vander Maelen (1850) en later vervangen door "De Nieuwe Kat", waarvan de uitbating nog vóór de Tweede Wereldoorlog wordt gesloten.

De huidige benaming dateert pas van de tweede helft van de 20ste eeuw, naar de gelijknamige wijk ter hoogte van de kruising met de Vijfstraat, als dusdanig gekend in het begin van de 20ste eeuw en mogelijk genoemd naar de omliggende begroeiing.

Woon- en agrarische functie. Enkele 19de- en 20ste-eeuwse hoeves met vernieuwd of nieuw woonhuis; nummer 4 met interbellumstal; nummer 6, boerenhuis met verankerde witgekalkte zijgevel, haakse stal en recente nutsgebouwen. Restanten van eind 19de- en begin 20se-eeuwse eenlaagsbebouwing onder pannen zadeldaken, onder meer nummers 5-7, diepergelegen tweewoonst, deels witgeschilderd en thans deels in verbouwing, met achterliggende 20ste-eeuwse schuur met recent geïntegreerde autobergplaatsen; nummer 13, gerenoveerd.

Aanvullende bebouwing uit de tweede helft van de 20ste eeuw, onder meer nummer 3, vrijstaande eengezinswoning naar ontwerp (1992) van Architectenbureau G. Callens (Meulebeke), getypeerd door volumespel van een à twee bouwlagen onder plat dak (kunststof) of steil lessenaarsdak (leien) met parement in grijze betonsteen en vensters met roedeverdeling.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 2, 1992/41.
 • BAERT G., Van aubergien, lantsherberghskens en brandewijnhuysen te Meulebeke, in De Roede van Tielt, jg. 18, nummer 4, 1987, p. 87, 93.
 • BOUCKHUYT L., De kapellekensbaan, een inventaris van de Meulebeekse veldkapellen, Meulebeke, 1994, p. 157.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VI, Brugge, 1926, kolom 767.
 • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 89.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Hoeve

 • Is deel van
  Meulebeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hulstboomstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12634 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.