Geografisch thema

Landegemstraat

ID
12652
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12652

Beschrijving

Landelijke weg met gebogen verloop vanaf de Paanderstraat ten zuidwesten tot de Eeckbosstraat ten noordoosten. Tracé van de weg met verspreide hoevebebouwing weergegeven op een kaart bij het landboek van 1654-1656; westelijk deel tot aan de huidige Kraaimeersstraat vermeld als onderdeel van de "straete van de Pandermeulene naer Maerloope" en oostelijk deel als onderdeel van de "straete van de Pandermeulene naer de hofstede van Joos Andries". Op de hoek met de Hondekerkhofstraat en de Paanderstraat bevindt zich de "Paandermolen", een staakmolen op torenkot opgericht in 1643 (zie Paanderstraat); in de zuidoostelijke hoek ligt het akkerland "De Drije Conte", vermoedelijk van dezelfde eigenaar als de gelijknamige herberg (zie Bruggesteenweg).

Op de Ferrariskaart (1770-1778) weergave van de door bomen omzoomde weg met verspreide hoevebebouwing met losstaande bestanddelen. In 1779 worden twee herbergen langsheen de weg vermeld, met name "Den Cleenen Paender" en "Het Meulewalleken", beide gesloten in de 19de eeuw.
Op de Atlas der Buurtwegen (1846) gekend onder huidige benaming, ook omschreven als "weg van het gehucht genaemd de Paenders tot in den weg gezegd Ouden Dixmudschen Boterweg voorbij d' hoeve Vanlandeghem".

Woon- en agrarische functie. Sterk verspreide hoevebebouwing met losstaande bestanddelen, veelal gerenoveerd en/of verbouwd. Nummers 2-4, kleine hoeves bestaande uit woonhuizen met achterliggende bijgebouwen; nummer 4 met gevelkapel. Nummer 3, "'t Elsenhof", achteringelegen hoeve waarvan de site weergegeven is op de Atlas der Buurtwegen (1846), in de 20ste eeuw aangepast met woonhuis gedateerd "1943". Bakstenen ommuring van voortuin met toegangspijlers, onder meer mijtervormige kapel waarin beeldje van Onze-Lieve-Vrouw met Kind. Erf met grasperken, poel en boomgaard. Eenlagig woonhuis onder zadeldak (mechanische pannen) met roodbakstenen parement, imitatiebreukstenen plint, muuropeningen onder betonnen latei (schuiframen) en laaddeurtje in zijgevel; uitgebreid bakhuisje.

Aanvullende, vrijstaande eengezinswoningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • BAERT G., Van aubergien, lantsherberghskens en brandewijnhuysen te Meulebeke, in De Roede van Tielt, jg. 18, nummer 4, 1987, p. 74, 76, 91.
  • BOUCKHUYT L., De kapellekensbaan, een inventaris van de Meulebeekse veldkapellen, Meulebeke, 1994, p. 159.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel IX, Brugge, 1929, kolom 87.
  • MAES F., Toponymie van Meulebeke t.e.m. 1700, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1998-1999, p. 76.
  • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 86, 94.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Landegemstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12652 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.