Geografisch thema

Oude Tieltstraat

ID
12673
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12673

Beschrijving

Straat vanaf de Tieltstraat ten zuiden tot de Nijverheidsstraat ten noorden met enkele haakse zijwegjes aan westzijde, onder meer  via voetgangerspad verbonden met de Blekerijstraat; aan oostzijde verbindingsweg met de rotonde Nijverheidsstraat - Tieltstraat - Marialoopsteenweg - Meentakstraat.

Het zuidelijke deel van de straat gaat terug op een deel van de "Oude Thieltstraete" die Meulebeke met Tielt verbindt en weergegeven wordt op een kaart bij het landboek van 1654-1656. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) ook omschreven als "weg van herberg het Peerdeken naer Bekaerts kouter voorbij hoeve Devrieze"; in de loop van de 20ste eeuw grotendeels verdwenen bij onder meer de aanleg van de Randweg in 1981.

Huidige straat aangelegd in de tweede helft van de 20ste eeuw als noord-zuidas in de "Gaverwijk" die in de periode 1979-1986 door de Roeselaarse bouwmaatschappij De Mandel met sociale, bejaarden- en koopwoningen bebouwd wordt; verder uitgebreid in de jaren 1990.

Woonfunctie. Langsheen de zuidzijde van de oostwaartse verbindingswegel, bakstenen muur en 20ste-eeuwse weverijgebouwen behorend bij een woonhuis in de Tieltstraat (zie Tieltstraat nummer 133). Nummers  24-30, rijtje werkmanshuizen van twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) met roodbakstenen parement op gecementeerde plint, licht uitkragende, brede bovenerker en segmentboogopeningen; nummer 30 gerenoveerd.

Overige bebouwing in de wijk gekenmerkt door bouwblokken van koppelwoningen van een à twee bouwlagen onder zadeldaken (nok evenwijdig met straat; zwartgeglazuurde mechanische pannen), veelal doorgetrokken boven vooruitspringende autobergplaatsen; enkelhuizen met roodbakstenen parement, rechthoekige muuropeningen, gepleisterde borstweringen en voor- of omgevende tuin. Aanvullende bejaarden- en koopwoningen daterend van 1996-1998 naar ontwerp van Project-Team (Roeselare) met gelijkaardige vormgeving.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Meulebeke, Afdeling 2, 1982/7.
  • Architectuurjaarboek van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, s.l., 1997.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XII, Brugge, 1931, kolom 81.
  • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 97.
  • VERMEULEN B., 75 jaar bouwmaatschappij De Mandel, 1920-1995, Roeselare, 1995, p. 107, 118.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oude Tieltstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12673 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.