Geografisch thema

Ter Borchtlaan

ID
12698
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12698

Beschrijving

Rechte laan tussen de Baronielaan ten noorden en de Kapellestraat ten zuiden. Aangelegd als brede noord-zuidas én westgrens van de "Borchtwijk", de villawijk die aangelegd wordt nadat de "Borchtmeersen", gelegen aan de oostzijde van het kasteeldomein Ter Borcht, worden verkaveld. Deze meersen zijn ontstaan doordat in de loop van de middeleeuwen het moerasgebied rond de (Oude) Devebeek en de Lapperbeek geleidelijk drooggelegd worden door het omleiden van waterlopen en het delven van bijkomende afwateringsgrachten.

Woonfunctie. Laan met centrale bomenrij en bebouwing enkel aan de oostzijde; parkeerplaatsen voor bezoekers van het kasteeldomein en het sport- en recreatiecentrum. Vrijstaande eengezinswoningen daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw, kenmerkend voor de bebouwing in de Borchtwijk, die tevens de aan de oostzijde gelegen Peter Benoitstraat, Stijn Streuvelsstraat en Thienpontlaan omvat.

Aan de westzijde van de straat strekt zich het domein uit van het Sport- en Recreatiecentrum Ter Borcht en van het Vrij Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (V.I.L.O.), ingericht op het kasteeldomein Ter Borcht met hoofdtoegang vanaf de Baronielaan en tweede toegang vanaf de Ingelmunstersteenweg.

  • GERMONPREZ R., Het boek van Meulebeke, Meulebeke, 1982, p. 209.
  • MAES F., Toponymie van Meulebeke t.e.m. 1700, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1998-1999, p. 81.
  • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 103.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Bungalow ontworpen door Konstrukto

  • Is deel van
    Meulebeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ter Borchtlaan [online], https://id.erfgoed.net/themas/12698 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.