Geografisch thema

Vierlindendreef

ID
12704
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12704

Beschrijving

Elleboogvormige, landelijke weg vanaf de Ooigemstraat ten oosten tot de Vuilputstraat ten westen. Op een kaart bij het landboek van 1654-1656 wordt enkel het zuidelijke deel weergegeven als rechte, beboomde dreef naar het omwalde "Goed te Hulsvelde", eveneens toegankelijk aan de zuidzijde vanaf de door bomen omzoomde "Dreve van het goet te Hulsvelde" of de huidige Hulsveldedreef. De historische hoeve "Hulsvelde" (zie nummer 1) is één van de grootste en oudste hoeves van Meulebeke, eertijds de kern van de gelijknamige heerlijkheid en gilde, één van de oude woonkernen waarin het grondgebied van Meulebeke in de middeleeuwen is ingedeeld. Net als de Hulsveldedreef is de Vierlindendreef gelegen aan de westgrens van de langwerpige, west-oost georiënteerde heuvelrug tussen Hulsvelde en Ketelberg, over het gehucht de Paanders (zie Paanderstraat). Nabij Hulsvelde komen vroegere veldgebieden voor, in oorsprong woeste gronden met heide, kreupelhout of moeras, die tot in de tweede helft van de 18de eeuw buiten het eigenlijke landbouwareaal gelegen zijn en vaak door oude loofbossen begrensd worden. Als onbewoonde 'eilanden' worden deze veldgebieden geruime tijd voor beweiding van het vee van omwonenden ingeschakeld en later productief bebost, vaak met naaldhout.

De Ferrariskaart (1770-1778) toont de door bomen omzoomde dreef naar "Cse Thulsvelde" met een bijkomende haakse, noordwaartse wegel naar de Vuilputstraat; langsheen de oostzijde bevinden zich de bosgebieden op de Ketelberg. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) "Zes bunderswegel" genoemd of "voetweg van d' hoeve Vanrobaeys naer de brug genaemd Berdelenbrug voorbij d' hoeve Hulsvelde"; de huidige Hulsveldedreef staat dan gekend als de "Vierlindenwegel".

In 1917 stort nabij de wijk Hulsvelde een Brits vliegtuig neer en een jaar later installeren de Duitsers er hun artillerie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de commandopost van de 30ste Infanteriedivisie die in Meulebeke gelegerd is, tijdelijk van "Den Pauw" naar het Goed te Hulsvelde overgebracht en op 27 mei 1940 naar het landgoed van de familie Vande Vijvere. Tevens worden alle beuken van zowel de Hulsveldedreef als van de Vierlindendreef geveld.

Deels door bomen omzoomde landelijke weg met beperkte bebouwing. Ten zuidwesten van de knik, de historische hoeve "Goed te Hulsvelde", met lange toegangsweg vanaf de Hulsveldedreef (zie nummer 1).

Nummer 6, eind 19de- of begin 20ste-eeuwse éénlaagswoning onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat) met nieuw baksteenparement, gewijzigde muuropeningen, dakvenster met trapgevel, witgekalkte en verankerde zijgevel en recente aanbouwen aan weerszijden; aangelegd voortuintje met open, witgeschilderde betonnen afsluiting aan de straat. Enkele vrijstaande, witgeschilderde eengezinswoningen in landelijke stijl met grote, omhaagde tuin, daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw, onder meer nummers 2 en 8.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VI, Brugge, 1926, kolom 777.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVI, Brugge, 1935, kolom 420.
 • DEVELTERE F., Luitenant Ernst Potthoff, enige Duitser op het Meulebeeks Kerkhof. De Bevrijding van Meulebeke, oktober 1918, in De Roede van Tielt, jg. 37, nr. 4, 2006, p. 213, 219, 237.
 • GERMONPREZ R., Het boek van Meulebeke, Meulebeke, 1982, p. 35, 181, 242.
 • Hulstveldepad, brochure wandelroutes, Meulebeke, 1979, p. 3.
 • MAES F., Toponymie van Meulebeke t.e.m. 1700, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1998-1999, p. 115.
 • MARTENS W., Mei 1940. De regio Tielt in de vuurlinie, Tielt, 2003, p. 199.
 • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 105.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Is deel van
  Meulebeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vierlindendreef [online], https://id.erfgoed.net/themas/12704 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.