Geografisch thema

Nieuwstraat

ID
12771
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12771

Beschrijving

Korte, rechte straat die de verbinding maakt tussen de z.g. "Griffierswoning" (cf. A. Rodenbachstraat nr. 2) en de Aalterstraat. Aangelegd op het einde van de 18de eeuw doorheen de vroegere eigendom De Roo-De Bels, bij de verdeling van deze gronden onder de verschillende nakomelingen. Aangeduid met de toepasselijke naam "Nieuwe straat". In de Atlas der Buurtwegen (1842) vermeld als "Vastenhavens Straetje", naar burgemeester Justus Vastenhaven (+ 1847), die op dat ogenblik de griffierswoning bewoont.

Huidige bebouwing situeert zich voornamelijk ten oosten van de straat. De westzijde wordt ingenomen door de zijgevels en tuinmuren van de woningen Aalterstraat nr. 4 en A. Rodenbachstraat nr. 5 (cf. supra). Een groot deel van de oostzijde wordt ingenomen door de achterin gelegen oude gebouwen van de jongensschool in de Poortefrankstraat (cf. infra), in 2006 door architectenbureau Buro II uit Roeselaere verbouwd tot "Het Portaal", thans gebruikt als bibliotheek, muziekschool en repetitieruimte voor de harmonie St.-Cecilia en met nieuwe ingang langs de Nieuwstraat (cf. nr. 8).
Op de hoek met de A. Rodenbachstraat (nr. 9-11) wordt volgens kadastergegevens ca. 1872 i.o.v. Bruno Hoste uit Eeklo de eenheidsbebouwing bestaande uit een hoekhuis en aanpalende huizen (vijf en vier huizen) gerealiseerd. In de loop der tijd werden de huizen samengevoegd, muuropeningen verbouwd of van een nieuwe gevel voorzien (nrs. 4 en 6). Verankerde, bruine baksteenbouw van twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), afgewolfd op de hoek. Grijsbeschilderde plint, fijne waterlijst en blanco fries. Rechthoekige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk, sommige met bepleisterde omlijstingen.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Ruiselede, 1872/3.
BRAET M., Griffier Hugo De Roo-Winnebroot en zijn nakomelingen te Ruiselede, Tielt en Brugge (1700-1900), in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 22, nr. 3, 2005, p. 98.
BRAET M., Rusleda 900 jaar. Een kroniek 1106-2006, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 23, 2006, nr. 4, p. 198.
BRAET M., Verklaring van de Ruiseleedse straatnamen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 23, nr. 1, 2006, p. 24.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Halfvrijstaand dubbelhuis

  • Omvat
    Jongensschool


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Nieuwstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/12771 (Geraadpleegd op )