Geografisch thema

Eikevliet

ID
13520
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13520

Beschrijving

Gehucht in het zuidoosten van Hingene, ontstaan door de ligging aan een meander van de Vliet, die de grens vormt met Ruisbroek (Puurs). Kleine, grosso modo driehoekige woonkern, omgeven door landelijk gebied met ten westen "Het Moer", een bebost, moerassig gebied met afwateringsnet en lijnrechte wegen, uit de tweede helft van de 17de eeuw, vermoedelijk vanaf 1674.

Oudste vermelding in 1254 bij de indijking van het "Eikerbroek". Eikevliet behoorde bestuurlijk tot Hingene, geestelijk tot Puurs. De Vliet, een bijrivier van de Rupel, was van oudsher belangrijk omwille van haar bevaarbaarheid tot Puurs, die in de 19de eeuw nog bevorderd werd door het rechttrekken van enkele bochten. Eikevliet was de eerste aanlegplaats vanaf de Rupel. Ten gevolge hiervan ontstond vanaf de 18de eeuw, doch vooral in de 19de eeuw een drukke economische bedrijvigheid; zo was er van 1756 tot 1789 zelfs een glasblazerij. De "Slijkhoek" fungeerde als kaai voor de talrijke brouwerijen, zeep- en zoutziederijen. Deze economische activiteiten verdwenen na de Tweede Wereldoorlog. Na de overstroming van 1976 werd de Vliet tijloos gemaakt door afdamming aan haar monding en deels gekanaliseerd.

 • HERMANS J., De Heerlijkheid Hingene, Wintam, Eikevliet, Nieuwkerken-Waas, 1988.
 • MEES L., Geschiedenis der gemeente Hingene, [Hingene], 1979, anastatische herdruk van de uitgave van 1894, p. 20, 298.
 • S.N., Klein-Brabant een eeuw kontrast, foto's van nu en toen, in Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant v.z.w., Jaarboek XXV-XXVI, Puurs, 1990-1991, p. 40.
 • VERBESSELT J., Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw. Deel IX. Tussen Zenne en Rupel, Pittem, 1969, p. 216-222.

Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Constant Marnefstraat

 • Omvat
  Desiré Van Hoomissenstraat

 • Omvat
  Geleide schermbomenrij

 • Omvat
  Hakhoutbos

 • Omvat
  Hakhoutstoof van winterlinde

 • Omvat
  Houtkant met hazelaar

 • Omvat
  Houtkant met lage knotwilgen

 • Omvat
  Houtkant met zwarte els

 • Omvat
  Houtkanten

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

 • Omvat
  Kapelhof met winterlinde en haagbeukhaag

 • Omvat
  Karel Suykensstraat

 • Omvat
  Knoteik als hoekboom

 • Omvat
  Lindendreef

 • Omvat
  Opgaande eik

 • Omvat
  Oude knotwilgenrij op perceelgrens

 • Omvat
  Richard Caluwaertsstraat

 • Omvat
  Rijshoutaanplanting op Scheldeschorren

 • Omvat
  Spuistraat

 • Is deel van
  Hingene


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eikevliet [online] https://id.erfgoed.net/themas/13520 (Geraadpleegd op )