Geografisch thema

Herdersstraat

ID
14789
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14789

Beschrijving

Straat in het zuidwesten van Harelbeke, gelegen in de Zandbergwijk en lopend van de Kortrijksesteenweg naar de Zandbergstraat. Een sluitende verklaring voor de huidige straatnaam kon niet worden gevonden. Vermoedelijk vóór de fusie van 1977 van Harelbeke met Bavikhove en Hulste, heet de straat de Hugo Verrieststraat, zo aangeduid op een kaart van het Ministerie van Openbare Werken en van Wederopbouw van 1952.

De straat is ontstaan op het tracé van een ouder wegje dat een molensite op de hoek met de huidige Zandbergstraat verbond met de steenweg, zo weergegeven op de de kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal. Vanaf het het einde van de 19de eeuw, na de aanleg van de hippodroom (Hippodroomstraat) in 1897, wordt het noordoostelijke deel van de straat ingenomen door de hippodroom en enkele kleine gebouwen zie kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1910). Pas vanaf de jaren 1950 wordt de straat bebouwd met vrij banale, vaak aaneengesloten kleine bebouwing; uit het derde kwart van de 20ste eeuw dateren enkele losstaande, vrij residentiële appartementsblokken getypeerd door de gemansardeerde bedaking, die werden gebouwd na het verkavelen van de hippodroom.

  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Zesde carte figurative van Den sesden canton genaemt Harlebois palende suyd ten oosten over den Deerlycksche herwegh de twee volgende cantons, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 26.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herdersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/14789 (Geraadpleegd op 12-06-2021)