Geografisch thema

Kleine Waregemsestraat

ID
14799
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14799

Beschrijving

Straatje in het oosten van het centrum van Harelbeke, op de wijk Klein Harelbeke. De straatnaam is gekozen als tegenhanger van de Waregemsestraat en verwijst naar de richting die de weg naar het naburige Waregem uitgaat.

Reeds in de 18de eeuw vormt de straat samen met de ten westen lopende Deerlijksesteenweg en de in het oosten lopende Waregemsestraat een belangrijke verbindingsweg tussen het centrum van Harelbeke en Waregem. Op de kaart uit het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal en thans bewaard in het Rijksarchief van Kortrijk, wordt de straat afgebeeld met bijschrift "Straete van Harelbeke naer Waereghem"; op de hoek met de huidige Deerlijksesteenweg wordt de aanwezigheid van een kapelletje gesuggereerd. Niet weergegeven op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen (1845) wordt de straat, zogenaamd "Klein Harelbekestraet op Deerlyck", aangeduid als "Chemin n° 11" met als beschrijving "Chemin pavé du cabaret de Geyte vers Deerlyck". Herberg de "Geit" staat effectief afgebeeld aan de zuidzijde in de knik van de Deelijksesteenweg; aan de noordkant van het kruispunt van de steenweg met de Kleine Waregemsestraat is ook een kleine kapel weergegeven.

De straat is bebouwd sinds de aanleg van het industrieterrein de Geit in de jaren 1990. Vermoedelijk is naar aanleiding van de aanleg van dat bedrijvendomein de voormalige Kruiskapel, gewijd aan de Heilige Rochus en Heilige Antonius en gelegen op de hoek met de Deerlijksestraat, gesloopt. De kapel was opgericht in 1926 door Pieter Bossuyt, die naast enkele kapellen ook huizen en cafés zou hebben opgericht. Een foto van 1973 van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) toont centraal boven de ingang het toen nog leesbare opschrift "1926": onder de linkernis met beeld "H. ROCHUS BID VOOR ONS" en onder de rechternis met beeld "H. ANTONIUS BID VOOR ONS". Sinds de aanleg van de gewestweg N36 circa 2000 (zie registratie in 2000 in het kadaster) is de straat onderbroken en opgesplitst in de Kleine Waregemsestraat en de Waregemsestraat ten westen van de N36.

Korte, rechte straat met geasfalteerd wegdek bebouwd met twee woningen (zie nummer 2) uit het einde van de 20ste eeuw.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Harelbeke, 2000/49.
  • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Fototheek.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1933: Derde carte figurative van de Derden canton genaemt Oosterluys palende suydt ende west ten suyden over de straete leedende van Deerlyck naer Harelbeke den volgenden canton, in Landboek van Harelbeke-buyten, J. De Lannoy naar plan van F. De Bal, 1768.
  • DEGRANDE V., Inventaris van kapellen in West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, in Inventaris van kapellen in West-Vlaanderen, Assebroek, 2005, nr. 2.
  • Harelbeke grafelijke stad, Harelbeke, 2003, p. 173.
  • LAMPAERT F., De Harelbeekse straatnamen in 1845, in Tijdingen van de Roede van Harelbeke, jg. 2, nr. 3, 1999, p. 3.
  • Straatnamen Harelbeke van a tot z, Harelbeke, 2002, p. 34.
  • VAN GAVER J., Kapellen te Harelbeke, in Kapel en Beeld, jg. 13, nr. 4, 1961, p. 28.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kleine Waregemsestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14799 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.