Geografisch thema

Bergmolenweg

ID
15490
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15490

Beschrijving

Landelijke weg met doodlopend stuk ten zuiden vanaf Swytswal en ten westen vanaf de Bergstraat (loopt niet door, mogelijk wel als karrespoor). Is op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) aangeduid als doorlopende "sentier nr. 44" of het "Bergwegelken". Deze sentier kruist ten westen van de Bergstraat nog een lange "chemin privé".

De benaming verwijst naar een molengoed gelegen op een westhelling. Deze "Bergmolen" wordt in 1447 vermeld als één van de twee windmolens binnen de heerlijkheid van het "Oosthof". Vermelding in de disrenten van 1512 als "oost vande Berghemuelen". In 1522 wordt de molen vermeld in de kerklegger als banmolen van de heren van het "Oost-" en het "Zuidhof". Blijkens de ommeloperkaart van 1705-1711 is de "Bergmolen" op dat moment reeds verdwenen: "een vervallen hofplaetse (…) en eenen muelenwal … daer eenen muelen placht te liggen (…) ghênpt den Bergchmuelen". Door het verdwijnen van de molen raakt de weg in onbruik.

Anno 2009, landelijke straat met zicht op de steilrand van het Plateau van Wijnendale en de uitlopers van het plateau. Slechts beperkte bebouwing: nummer 2, herberg "De Klijteput", volgens het kadaster in 1911 gebouwd door de Ichtegemse brouwer Hilaar Dewulf-Gryspeert en kinders, na afbraak van een vervallen haaks volume. Op vandaag tamelijk verbouwd laag roodbakstenen volume onder zadeldak (nog deels rode Vlaamse pannen).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Koekelare, 1912/22 (Bergmolenweg nr. 2).
  • DEREEPER T., HEUS J., Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de dorpskern van Koekelaere (tot circa 1850), in Spaenhiers. Jaarboek, jg. 4, 1996, voetnoot 6.
  • SEYS R., Boltra "De Klijteput" aan de voet van de Koekelareberg, in SEYS R., Drie wandelingen in de Koekelaarse tuin der volkskunde, in Coclariensia Jaarboek 1993, Koekelare, 1994, p. 84-125.

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bergmolenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/15490 (Geraadpleegd op )