Geografisch thema

Sprietestraat (Beveren-Leie)

ID
15608
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15608

Beschrijving

Straat in het uiterste oosten van Beveren-Leie. Een zeer klein gedeelte van de straat, ten zuiden van de straat Oude Kassei (nummers 54 tot 74), vormt de grens tussen de gemeentes Beveren-Leie en Desselgem; de rest van de straat loopt op grondgebied Desselgem. De straatnaam verwijst naar de wijk en herberg Spriete te Desselgem, volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1811. De wijknaam Spriete is ontstaan na de aanleg van de Gentseweg in 1716-1717 en is ontleend aan de sprietvormige kruising van het Waregems Kasietje met de Gentseweg (Desselgem). De straat wordt voorheen Leemputstraat genoemd, volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1474. Op de figuratieve kaart van Desselgem, opgemaakt in 1620 door landmeter Lowijs de Bersacques, wordt de straat aangeduid als "De Leen put straete", op de figuratieve kaart van de rentegronden onder Sint-Pieters heerlijkheid, opgemaakt door pastoor Gudwaldus van der Mariën in 1675, als "De Leemput Strate" en op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, als "de Leemput straete tusschen Desselghem en Beveren". Op de Atlas der Buurtwegen van Desselgem (1844) wordt de straat weergegeven als "Liebaerstraet" met als aanduiding "Chemin n° 2" en omschrijving "Chemin de Desselghem à Deerlyck".

In 1868-1870 wordt het tracé Liebaard-/Sprietestraat rechtgetrokken in het kader van de aanleg van de intergemeentelijke steenweg tussen Oostrozebeke en Deerlijk. Deze nieuwe steenweg vertrekt in Ooigem (Wielsbeke) en wordt dwars door de dorpskern van Desselgem getrokken. De toenmalige Sprietestraat wordt gekasseid en na het rechttrekken zijn er een groot aantal zijtracés bewaard gebleven aan weerszijden van de straat (onder meer de huidige straat Oude Kassei). Door onder meer de aanleg van de steenweg en de bloei van de vlasnijverheid komt een kleine buurt rondom het station van Desselgem tot ontwikkeling en kent de wijk Spriete aan het begin van de toenmalige Sprietestraat een sterke uitbreiding (zie Desselgem). Een paar jaar na de aanleg van de steenweg tussen Oostrozebeke en Deerlijk stelt de gemeente Desselgem voor om de afgesneden wegkronkels van de toenmalige Sprietestraat als landbouwgrond in te nemen, wat door de Bevernaars niet wordt aanvaard.

Volgens een postkaart is de Sprietestraat in de jaren 1930 nog een gekasseide weg. Het gedeelte van de Sprietestraat op grondgebied Beveren-Leie wordt bebouwd in de jaren 1930 (zie kadastergegevens). In 1939 worden de kasseien vervangen en wordt de straat een betonweg. Bij de algemene herschikking van straatnamen in 1990 wordt de Oude Kalsijde herdoopt in de Meierie, de Oude Kassei en de Sprietestraat.

Straat met geasfalteerd wegdek. Geheel van rijwoningen uit de jaren 1930 ten zuiden van de straat Oude Kassei (zie nummer 54, nummer 56). Nummer 60, rijwoning volgens het kadaster daterend van 1932. Baksteenbouw op een arduinen plint en onder een pannen zadeldak; straatgevel met driezijdige erkeruitbouw op console (verdieping) en rechthoekige openingen onder strek, op de begane grond met afgeschuinde bovenhoeken. Vernieuwd houtwerk, doch bewaarde toegangsdeur.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Beveren-Leie, 1932/18.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 558: Kaerte figuratieve van de groote thienden in de prochie van Desselghem door Louis de Bersacques, 1620.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 559: Figuratieve kaart van de rentegronden onder Sint-Pieters heerlijkheid van de hand van pastoor Gudwalus van der Mariën, 1675.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
 • Adresboek van Beveren-Leie, 1978, p. 28.
 • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Toponymische wandelingen door Beveren-Leie, in De Gaverstreke, 11, 1983, p. 396.
 • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Toponymische wandelingen door Beveren-Leie (2), in De Gaverstreke, 12, 1984, p. 483-484.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1929, Deel IX, kolommen 411, 416-417.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1934, Deel XV, kolom 115.
 • Gemeente Waregem, Overeenstemmingslijst, Straatnaamwijziging en nieuwe huisnummering, oktober 1990.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Vlasserswoning

 • Is deel van
  Beveren

 • Is gerelateerd aan
  Sprietestraat (Desselgem)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sprietestraat (Beveren-Leie) [online] https://id.erfgoed.net/themas/15608 (Geraadpleegd op )