Geografisch thema

Stagestraat

ID
15610
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15610

Beschrijving

Straat in het oosten van Beveren-Leie. De straat vertrekt van de Kortrijkseweg en loopt respectievelijk in zuidelijke, westelijke en opnieuw in zuidelijke richting naar de straat Beveren-Dries. Tot op heden is er geen sluitende verklaring voor de straatnaam gevonden. Mogelijk heeft het dialectwoord "steeg" er iets mee te maken. Over een "stege straat" is het vanwege modder en zand moeilijk rijden, wat van toepassing was op de Stagestraat.

De straat loopt oorspronkelijk vanaf de laaggelegen Beveren-Dries tot op de kouter langs de Kleine Heerweg, waar tot 1452 de windmolen van de Meierie staat. De straat wordt in 1570 de "Meerschenstraete" genoemd. In het renteboek van de Sint-Pietersheerlijkheid van 1570 wordt er reeds een hoeve vermeld, gelegen aan de westzijde van de straat. Deze hoeve is reeds in 1631 verdwenen. Op de figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën, aangeduid als "de mersch strate" en weergave van twee hoeves aan de westzijde van de straat. Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, aangeduid als "de mersch straete"; weergave van een vijftal verspreid gelegen hoeves. Rond 1800 wordt aan de oostzijde van de straat, bij het kruispunt met Beveren-Dries, een kleinschalige hoeve omgevormd tot een rij werkmanswoonsten. Na de Franse revolutie wordt de straat niet langer vermeld als "Meerschenstraete", maar als "Stagestraat". Op de Atlas der Buurtwegen (1844) weergegeven als "Stagestraet" met als aanduiding "Chemin n° 16" en omschrijving "Chemin de la Route de Courtrai à Gand au chemin dit Drieschstraet longeant la ferme Vandenbussche et de Caluwé". Volgens De Flou wordt de "Stagestraet" voor het eerst vermeld in 1846. De kaart van het Militair Cartografisch Instituut (1911) geeft nog steeds verspreide hoevebebouwing weer. De bebouwing langs de straat neemt sterk toe vanaf het tweede kwart van de 20ste eeuw, zie kaart van het Nationaal Geografisch Instituut (1959-1961). De Kwekestraat, een doodlopende zijstraat van de Stagestraat, wordt in 1971 aangelegd door het bestraten van een eeuwenoude karreslag.

Straat met geasfalteerd wegdek, gekenmerkt door hoofdzakelijk vrijstaande en halfvrijstaande woningen. De oudste woning dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw (nummer 30), de overige woningen zijn 20ste-eeuws. Nummer 21, woning met aanpalende vlasschuur en achterliggende kippenkwekerij en zwingelarij, volgens het kadaster opgetrokken in 1925-1926 door vlashandelaar Jules Van Wynsberghe. De woning is vermoedelijk in het derde kwart van de 20ste eeuw gerenoveerd. Tweebeukige vlasschuur onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met de straat); straatgevel met dubbele schuifpoort op hangrail, daarboven beglaasde, bakstenen heiligennis met dito kruisbekroning. Nummer 48, woning van "1948", zie jaarankers bovenaan de linkergeveltop. Baksteenbouw op een gecementeerde plint en onder pannen zadeldaken (nok loodrecht op de straat); trapgevels aan de straatkant met rechthoekige openingen onder strek en vernieuwd houtwerk. Op de hoek met de Kortrijkseweg bevindt zich aan de oostzijde van de straat de industriezone 8a, waar onder meer een voormalige vlasfabriek gelegen is.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Beveren-Leie, 1925-1926/28, 1926/28.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 559: Figuratieve kaart van de rentegronden onder Sint-Pieters heerlijkheid van de hand van pastoor Gudwalus van der Mariën, 1675.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
 • Adresboek van Beveren-Leie, 1978, p. 34.
 • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Bevers schetsboek 2, Beveren-Leie, 2006, p. 80-82, 137-139.
 • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Toponymische wandelingen door Beveren-Leie (3),in De Gaverstreke, jg. 13, 1985, p. 388-391.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1934, Deel XV, kolommen 528-529.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Vlasfabriek

 • Omvat
  Vlashandelaarswoning

 • Is deel van
  Beveren-Leie


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Stagestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15610 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.