Geografisch thema

Kleine Catstraat

ID
15637
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15637

Beschrijving

Korte straat met recht tracé tussen de Catstraat en de Pottebezemstraat. De Kleine Catstraat volgt de bedding van de oude Kat(te)straat van voor de rechttrekking in 1888-1889.

Het oorspronkelijk verloop van de Catstraat bestond uit de Pottebezemstraat, de huidige Kleine Catstraat en de Catstraat en houdt verband met de ontginning van een stuk van de "Utfanc" (zie historische inleiding). De oudste vermelding dateert uit de 14de eeuw. Katte zou etymologisch te verklaren zijn in de betekenis van dijk of berm. De oudste vermelding dateert reeds van 1349: "in praedicta parochia de Koukelaere in convicinio dicto catstrate" (Cartularium Charters Brugge, f. 235). In 1364: "an de noort zide van den Catstrate" (Charters, f. 50). In de legger van de dis van 1512 en in de kerklegger van 1522: "Cadstrate". In de ommeloperkaart van 1705-1711: "Cattestraete".

In 1888-1889 wordt de weg naar Leke (Diksmuide) (huidige Oostmeestraat (deels), Catstraat en Lekestraat) rechtgetrokken en gekasseid. De oude bedding van de Catstraat blijft bewaard als Kleine Catstraat. Via deze ingrijpende wegenaanleg wordt het gehucht "De Mokker" met het centrum van Koekelare verbonden (aanleg huidige tracé Catstraat en Lekestraat).

Straat met woonhuizen uit het midden van de 20ste eeuw. Nummer 4: woonhuis met Marianisje. Voorts recente villabouw.

  • ARREN R., HEUS J., Onderwijs in Koekelare 19de eeuw, in Spaenhiers. Jaarboek, jg. 11, 2003, p. 158-169.

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kleine Catstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15637 (Geraadpleegd op )