Geografisch thema

Venneweg

ID: 15695   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15695

Beschrijving

Weg met een kronkelend tracé tussen de Clevenstraat en de Eernegemstraat.

Het tracé van de Venneweg is samen met dat van de huidige Gistelstraat als dusdanig reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778), en op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) aangeduid als "chemin nr. 7 du ruisseau dit Moerdykbeek, près de l'établissement dit Stokery au cabaret dit Kruysstraet" of de "Ghistelstraet". De naam Gistelstraat komt reeds voor in de ommeloperkaart van 1705-1711 (begin 21 art. 5 en 6 & begin 22) als "Ghistelstraetkin". Venneweg is een recente benaming verwijzend naar een wijknaam. In 1555 vermelding "binden ambachte ende prochie van Couckelaere noordoost vander kercke ligghende jn een jeghenoode gheheeten de Vennehouck". In charters van 1666 en 1684 "in Couckelaere noort-noortoost vander kercke inde jeghenoote ghenaempt de Vennehouck". In de legger van de dis van 1512 (renten 27 en 28) is er sprake van "zuidwest bij den Vennemuelenwal (…)".

Landelijke straat met weides. Nr. 1: hoevetje uit de tweede helft van de 19de eeuw, verbouwd karakter, bewaarde stalling onder pannen zadeldak (Vlaamse en mechanische rode pannen), rondbogig gevelnisje. Nr. 7: hoeve aan een bocht van de weg, als site met L-vormige opstelling van losse bestanddelen reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Boerenhuis herbouwd in het midden van de 20ste eeuw; bewaarde 19de-eeuwse schuur onder zadeldak (blauwe mechanische pannen), witgeschilderde erfgevel met hoge schuurpoort.

  • SEYS R., De Catstraat in Koekelare, in Coclariensia. Driemaandelijks tijdschrift Gemeentelijke kring voor heemkunde Groot-Koekelare, jg. 6, nr. 3, 1991, p. 36.

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol


Relaties