Geografisch thema

Schouttetenstraat

ID
15725
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15725

Beschrijving

Lange straat met overwegend recht tracé die de dorpskern van Zande verbindt met die van Zevekote (Gistel). Ter hoogte van de dorpskern overgaand in de Sint-Andriesstraat. De naamgeving verwijst naar de lokale Schoutteet of baljuw; een ambtenaar die tijdens het ancien regime de vorst vertegenwoordigde in de steden en in landelijke gebieden.

De straat is reeds weergegeven op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) gekopieerd door Pieter Claeissens in 1601, maar ze sluit ten zuiden aan op de Pereboomstraat. De huidige verbinding met de Zandestraat was toen nog niet aangelegd. De straat vertoont een recht tracé en moet een van de belangrijkste verbindingswegen van het dorp zijn geweest. Langs de oostzijde is ten noorden een galg afgebeeld en ten zuiden, net buiten de dorpskom bevindt zich de banmolen van Zande, de zogenaamde "Chartreusemolen". In deze houten molen die toebehoorde aan de heer van Zande moest de lokale bevolking verplicht zijn graan laten malen. Rond de molen zijn een drietal bebouwde sites weergegeven. De molen werd afgebroken rond 1920.

Huidige naamgeving wordt voor het eerst vermeld circa 1300: de "schouttetenweg" was een weg te Gistel, Moere (Gistel), Zande en Zevekote (Gistel). Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) is de weg aangeduid als "chemin de Zande à Zevecote dit Schouteetenweg".

Op de Ferrariskaart (1770-1778) afgebeeld als een onverharde weg met langs weerszijden grote, omhaagde percelen akkerland. De enige bebouwing bestaat uit de molen met bijhorende haakse molenaarswoning en nog twee hoeves ten zuiden daarvan langs het straatgedeelte dat nu niet meer in gebruik is. Zelfde weergave op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). De straat kruist in het noorden van de gemeente het huidige Nieuwe Dwarsgeleed dat op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) is aangeduid als "kellynckgracht". Deze benaming wordt voor het eerst vermeld in 1443. De oorspronkelijke Schouttetenstraat liep oorspronkelijk loodrecht verder op de huidige Pereboomstraat, zie weergave op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) en de Ferrariskaart (1770-1778). Maar in 1892 werd via een nieuw aangelegde weg, die ook Sint-Andriesstraat werd genoemd, de verbinding gemaakt met de Zandestraat.

Landelijke, quasi onbebouwde verbindingsweg met op de hoek met de Sint-Andriesstraat de voormalige Vrije meisjesschool en klooster (nummer 1).

  • DE FLOU K., Woordenboek der Toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1914-1938.

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Vrije Meisjesschool en klooster

  • Is deel van
    Zande


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schouttetenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15725 (Geraadpleegd op )