Geografisch thema

Vredeplaats

ID: 15743   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15743

Beschrijving

Driehoekig plein dat in feite het breed uitlopende noordelijke uiteinde van de Koningin Astridlaan vormt, en de verbinding tussen deze laan en de Arthur Dezangrélaan verzorgt. Samen met de Koningin Astridlaan aangelegd in de jaren 1930 (kadastraal opgetekend in 1936), voordien was hier geen bebouwing noch wegenis.

Open begraasd plein, enkele bomen, met omlopende straten. In de zuidpunt oorlogsmonument gesigneerd "Victor Demanet Bouwmeester", herdenkingsmonument voor de Eerste Wereldoorlog. Opschrift achterzijde "gij hebt den dank verdiend van 't vaderland/ vous avez bien merite de la patrie/ Albert Ier" met eronder wapenschild Kraainem en opschrift "Crainhem".

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Kraainem, Sectie A, 1936/10.
  • BULTEEL G. 1983: Kraainem, 150 jaar geleden, Eigen schoon en de Brabander 10-11-12, 379.
  • VERBESSELT J. 1972: Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw deel 12, Pittem, 255.

Bron     : THOMAS H. met medewerking van KENNES H. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Kraainem, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB11, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Thomas, Hans


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vredeplaats [online] https://id.erfgoed.net/themas/15743 (Geraadpleegd op 19-09-2020)