Geografisch thema

Nieuwe Kaai

ID: 1576   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1576

Beschrijving

Brede gekasseide straat met krom tracé, corresponderend met de ten noorden gelegen kanaalkom, de zogenaamde "Nieuwe Kom" ter hoogte van brug II (Brugstraat/Steenweg op Merksplas).

Het eerste deel van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten werd in 1846 gegraven en liep tot aan de zogenaamde "Oude Kom" te Turnhout, zie Oude Kaai. Deze tweede binnenhaven ontstond bij de verlenging naar Schoten, aangelegd in de periode 1863-1874. Oorspronkelijke brug vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog, huidige ophaalbrug vermoedelijk uit het derde kwart van de 20ste eeuw.

Overwegend banale bebouwing uit de 20ste eeuw voornamelijk handelsruimtes en kleinschalige bedrijfsgebouwen met uitzondering van nabijgelegen deegwarenfabriek "Anco n.v.", zie Guldensporenlei.

  • SLEGERS J., Vaart en Statie. 150 jaar kanaal, 100 jaar station te Turnhout, tentoonstellingsbrochure, Turnhout, 1996, p. 5-10.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Is deel van
    Turnhout