Geografisch thema

Clabouterie

ID: 15788   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15788

Beschrijving

Landweg met enkele doodlopende vakken tussen de Faliestraat en de Populierendreef. Enkele vertakkingen leiden naar boerenhoven.

Clabouterie is tevens de naam van een gehucht tussen de Diksmuidse Heirweg en de Faliestraat. Het toponiem komt nog altijd voor. De naam kan eventueel wijzen op het lager gelegen komgebied of Clabout (= houten schotel) tussen de Zabbeek en de Plaatsebeek. Komt als wijknaam voor in de oorspronkelijke kadastrale legger. Komt als toponiem niet voor in de ommeloper van 1674 en volgens De Flou voor het eerst in 1846.

Als straat nog niet op de kadastrale kaart (1808-1810) uit de Napoleontische periode, de Atlas der Buurtwegen (1844) en de Vandermaelenkaart (circa 1850) terug te vinden. Wel is op deze kaarten in de omgeving een losse groepering van kleinere woningen te zien. Op een kaart van Zedelgem, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgesteld door de Duitse bezetter, loopt de straat, met schaarse bebouwing, door tot aan de Diksmuidse Heirweg.

Woonstraat met in het begin een aantal losstaande huizen, gebouwd in de loop van de 20ste eeuw. Voorts hoevebouw onder meer nummer 5 en nummer 8. Deze hoeves met losse bestanddelen staan op de Atlas en zijn in de loop van de 20ste eeuw aangepast, onder meer met toevoeging van nieuwe woonhuizen. Nummer 4 is een boerenarbeiderswoning, wellicht circa 1900 opgetrokken als dubbelhuis in verankerde baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen) maar met gewijzigde vensteropeningen.

  • Boschvogelroute Zedelgem, Aartrijke, s.d., p. 3.
  • CAPPON G., De ommelooper der prochie van Zedelgem. Pieter Lust, landmeter, Zedelgem, 1996.
  • DECEUNINCK V., Zedelgem gedurende de Eerste Wereldoorlog, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis pastoor Ronse, jg. 12, nr. 2, 1991, p. 67-80.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch ArtesiĆ«, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1925, Deel VII, kolom 742.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties