Geografisch thema

Hoge Vautestraat

ID: 15798   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15798

Beschrijving

Maakt deel uit van de wijk De Leeuw of de parochie Sint-Elooi.

Licht bochtige weg tussen de Torhoutsesteenweg en de Ruddervoordsestraat, sedert 1846 onderbroken door de spoorweg Brugge-Kortrijk en met een doodlopende zuidelijke aftakking. De straat vormt de zuidrand van de bebouwde kom van de wijk De Leeuw (zie Sint-Elooistraat). Tussen de Stijn Streuvelsstraat en de spoorweg gaat de asfaltweg over in een smallere kasseibaan die langs de begraafplaats (zie Stijn Streuvelsstraat) loopt. Aan de andere kant van de spoorweg vindt het tweede, korte wegdeel aansluiting met de Ruddervoordsestraat.

De naam zou afkomstig zijn van de nabij gelegen en nu verdwenen "Houtte voute vijver", in 1803 wordt de straat, of de omgeving ervan, beschreven als "omtrent de houtte vouwte". De naam komt als toponiem nog niet voor in de ommeloper van 1674 en ook De Flou situeert de naam in alle varianten pas halverwege de 19de eeuw. Oorspronkelijk één geheel met de huidige Pierlapont die naar Loppem leidt. Op de Ferrariskaart (1770-1778) slingert de omhaagde weg zich door akkers. Op een kadastrale kaart (1808-1810) uit de Napoleontische periode, staat de straat aangegeven als voetweg of secundaire weg. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) samen met Pierlapont aangeduid als Chemin n° 21, "Hoogevautestraet. Chemin du cabaret dit le Lion d'or au bois de Magerleen (Lophem)".

Op de hoek met de Collevijnstraat staat oorspronkelijk de zogenaamde "Leeuwkapel". De inplanting van een ambachtelijke zone langs de Collevijnstraat maakt de verbreding van de ingang van de weg noodzakelijk. Daarom worden in februari 2001 een aantal huizen afgebroken en de kapel verplaatst naar de ingang van de begraafplaats aan de Stijn Streuvelsstraat.

Woonstraat overwegend met vrijstaande of halfvrijstaande woningen waarvan de oudste bebouwing teruggaat tot het begin van de 20ste eeuw. Deze bestaat onder meer uit lage verankerde, bakstenen woningen onder zadeldaken en met aflijnende tandlijsten. Nummer 34 heeft bewaarde vensteropeningen met duimen, bij nummer 37 recentere muuropeningen met bakstenen omlijstingen. Voorts bebouwing uit het interbellum en de tweede helft van de 20ste eeuw.

Aan het begin van de straat aanwezigheid van het slachthuis op de hoek met de Torhoutsesteenweg. Vanaf de Stijn Streuvelsstraat bepaalt de inplanting van de omhaagde begraafplaats in belangrijke mate het straatbeeld.

 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen, nr. 1607: Kaartboek met kadastrale kaarten (Napoleontische periode) van Jabbeke, Sint-Michiels, Sint-Andries, Snellegem, Varsenare, Zerkegem en Zedelgem, 1808-1810.
 • CAPPON G., De ommelooper der prochie van Zedelgem. Pieter Lust, landmeter, Zedelgem, 1996.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1925, Deel VI, kolom 443, kolom 628.
 • POLLET J., Met pastoor Philippus Dumon op tocht doorheen Zedelgem, anno 1803, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis pastoor Ronse, jg. 10, nr. 4, 1989, p. 138.
 • SCHREEL R., Kapelletje wordt in een keer verplaatst, in Het Nieuwsblad, 6 februari 2001.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Is deel van
  Zedelgem