Geografisch thema

Hollebekestraat

ID: 15799   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15799

Beschrijving

Bijna rechte, landelijke verbindingsweg tussen de Loppemsestraat en de Kezelbergstraat. De naam verwijst wellicht naar de familie Vanhollebeke, al in de tweede helft van de 18de eeuw bewoners van de hoeve het "Slaghof" (nu nummers 5-6). Pastoor Ronse maakt melding van schermutselingen in 1793 tussen de dorpelingen en de Franse overheerser als "Het slagveld of de verwoeste hofstede van Jan Vanhollebeke, digt bij de plaetse, naer de Pleyne voortgaande heet momenteel nog het Slaghof".

De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente. In de ommeloper van 1674 staat de Hollebekestraat bekend als de "Wellewaert straete" of "Willewaertstraete". Staat op een kadastrale kaart (1808-1810) uit de Napoleontische periode weergegeven als voetweg of secundaire weg. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) weergegeven als Chemin n° 16, "Hollebekestraat. Chemin de celui dit Pleynestraet à celui dit Kezelbergstraat, par la vieille ferme". Volgens De Flou komt de naam "Hollebeke-straet" voor het eerst voor in de Atlas.

De landweg wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog op een kaart van de Duitse bezetter aangeduid als "Sandweg Snelleghem".

Op de Ferrariskaart (1770-1778) is de straat afgezoomd met hagen, de bebouwing bestaat uit twee hoeves (nummer 2 en nummer 5-6). Op de Vandermaelenkaart (circa 1850) is nummer 5-6 als "Vieille ferme" aangeduid. Tot op heden schaarse, landelijke bewoning. Het halfvrijstaande, eenvoudige dubbelhuis nummer 9 dateert volgens kadastergegevens van circa 1931.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Zedelgem, 1931/12.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen, nr. 1607: Kaartboek met kadastrale kaarten (Napoleontische periode) van Jabbeke, Sint-Michiels, Sint-Andries, Snellegem, Varsenare, Zerkegem en Zedelgem, 1808-1810.
  • ARNOU P., Het oorlogsverhaal van onze oud-strijders 1940-1945: Albert Vanhollebeke, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 22, nr. 3, 2001, p. 87-88.
  • CAPPON G., De Ommeloper en het plan naar P.C. Popp. 2de en 3de begin, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 15, nr. 2, 1994, p. 43-53.
  • CAPPON G., De onderpastorie van Zedelgem in de periode 1735-1775, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 3, nr. 4, 1982, p. 161-164.
  • CAPPON G., De Zedelgemse ommeloper (1674) en de kaart van Zedelgem naar P.C. Popp, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 13, nr. 4, 1992, p. 137-151.
  • Heirwegpad, Zedelgem, 1980, p. 4.
  • DECEUNINCK V., Zedelgem gedurende de Eerste Wereldoorlog, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis pastoor Ronse, jg. 12, nr. 2, 1991, p. 67-80.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1925, Deel VI, kolom 148.
  • KYNDT E., De loteling van Zedelgem, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis pastoor Ronse, jg. 5, nr. 2, 1984, p. 56.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties