Geografisch thema

Molendamstraat

ID: 15816   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15816

Beschrijving

Rechte verbindingsstraat tussen de Brugsestraat en de Kruishillestraat, loopt door het industrieterrein (tussen Brugsestraat en Kruishillestraat).

Voor de aanleg van de Brugsestraat in 1858 vormt de Molendamstraat een geheel met de noordelijk gelegen Strubbenslag. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) aangeduid als Chemin n° 27, "Strubbenslag. Chemin de Zedelghem à la ferme dite Kruyshille", maakt de straat de verbinding tussen de huidige Kruishillestraat met de Dokter Adriaensstraat. Volgens De Flou is er circa 1650 sprake van een "Meulendam Busch" te Zedelgem en ook een stuk land genaamd de "meulen dam vuere". De "Meulendam Straete" zou voor het eerst vermeld worden in de ommeloper van 1674. Dit tracé is gedeeltelijk als voetwegel bewaard.

Beperkte bewoning, onder meer zie de koppelwoning nummers 1-3 uit het eerste kwart van de 20ste eeuw en enkele vrijstaande recentere woningen. Voorts aanwezigheid van bedrijven.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1925, Deel X, kolom 797-798.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties