Geografisch thema

Weytebroekstraat

ID: 15837   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15837

Beschrijving

Bochtige verbindingsstraat tussen de Moubekestraat en de Hollevoordestraat. Op de Ferrariskaart (1770-1778) afgebeeld als een met bomen afgezoomde landweg met enkel bebouwing op de hoek met de Moubekestraat. De weg heeft op de kaart een rechter tracé, kruist de Hollevoordestraat en loopt door tot aan de Lijsterstraat.

Dezelfde situatie, maar met toevoeging van enkele woningen, op de Atlas der Buurtwegen (1844) en aangeduid als Chemin n° 14, "Weytebroekstraet. Chemin de celui dit Throutstraet à celui dit Lijsterstraet". Wordt als "Weijtebrouckstraetken" vermeld in de ommeloper van 1674. Op een kaart van Zedelgem tijdens de Eerste Wereldoorlog opgesteld door de Duitse bezetter blijft het wegdeel tussen de Hollevoordestraat en de Lijsterstraat behouden. Heden is het tracé nog gedeeltelijk als doodlopende voetweg bewaard.

Verspreide bewoning bestaande uit nieuwe huizen.

  • DECEUNINCK V., Zedelgem gedurende de Eerste Wereldoorlog, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis pastoor Ronse, jg. 12, nr. 2, 1991, p. 67-80.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties