Geografisch thema

Wijnbrondal

ID
16208
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16208

Beschrijving

Mooie holle weg, vermoedelijk ontstaan rond 2000 voor Christus, vertrekkend aan de voet van het domein van het kasteel van Linkebeek en langzaam stijgend in zuidoostelijke richting naar de Hollebeekstraat. De weg vormt daarbij de zuidwestelijke begrenzing van het kasteeldomein.

Het Wijnbrondal of 'Valléé des artistes' zoals de Franse benaming voor deze straat luidt, is wellicht één van de bekendste straten in Linkebeek. Op het einde van de 19de en vooral begin 20ste eeuw toen de wandelaars massaal naar Linkebeek kwamen, was het Wijnbrondal, ook Kunstenaarsdal genoemd, wellicht het meest geliefde en meest geportretteerde wandelpad van Linkebeek. De bron die oorspronkelijk beneden de helling borrelde (nabij de Kerkveldweg) heeft zich vlug achterwaarts verplaatst en versnelde daarvoor de dalvorming.

Het Wijnbrondal heeft 5 uitgangen: de benedenuitgang nabij het centrum van Linkebeek aan de Kasteelstraat; de Kerkveldweg, een wegje dat vanaf het Wijnbrondal noordoostelijke loopt en uitkomt in de Kerkveldstraat; de trappen ongeveer halverwege die leiden naar het hoger gelegen plateau in de Villalaan. Voorbij de bron splitst het dal in 2 delen: een smal, zeer steil pad gaat naar het zuidwesten en komt uit op het kruispunt van de Hollebeekstraat met het Bospad en de Grasmusdreef. De hoofdweg gaat voort tot op 't Holleken en vormt de bovenuitgang ter hoogte van Wouterbos.

Het Wijnbrondal werd samen met het voormalige kasteeldomein en de ruimere omgeving van de straat in 1979 beschermd als landschap onder de naam "Wijnbrondal".

De straat Wijnbrondal is vrij lang en schaars bebouwd. De bewoning bestaat voornamelijk uit residentiële villa's uit het begin van de 20ste eeuw zoals de nummers 10 en 12, twee ruime, witgeschilderde villa's met een diepe tuin die doorloopt tot aan de Scheeweg en die zich beiden laten opmerken door hun verspringende volumewerking.


Bron: DAVELOOSE B. met medewerking van KENNES H. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Linkebeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB12, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Daveloose, Barbara
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa

 • Is deel van
  Linkebeek


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wijnbrondal [online], https://id.erfgoed.net/themas/16208 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.