Geografisch thema

Jonetlaan

ID: 16293   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16293

Beschrijving

Groene laan gelegen tussen de Kleine Hut en de Middenhut. De Jonetlaan verbindt de Waterloose Steenweg met de Lequimelaan en Middenhutlaan. Ze vormt samen met deze lanen een van de eerste residentiële verkavelingen van Sint-Genesius-Rode, rond 1900 aangelegd door Georges Lequime. De Jonetlaan werd aangelegd op het tracé van een oude weg die naar de Krechtenbroekhoeve leidde.

De naam van de laan verwijst naar de familie Lequime-Jonet die in 1846 het hele gebied tussen de Schilderachtige Dreef, de Linkebeeksedreef, de Waterloose Steenweg en de Zoniënwoudlaan in haar bezit had. Ze had de gronden verworven van de aandeelhouders van de NV Raffinerie Nationale de Sucre Indigène et Exotique, die er net voordien de grote hoeve De Dobbeleer hadden optrokken om de de Suikerraffinaderij van Waterloo van bieten te voorzien (zie ook Sint-Gertrudishoeve). Rond 1960 werd de De Dobbeleerhoeve omgevormd tot een luxueuze residentie, gelegen in de arm van een doodlopende aftakking van de Jonetlaan (nummer 15).

De Jonetlaan werd vanaf de vorige eeuwwisseling bebouwd met grote villa's, overwegend voor de gegoede burgerij uit Brussel. Op nummer 20 bevindt zich de op oude postkaarten vaak afgebeelde villa Les Lilas. Deze werd rond 1900 in cottagestijl gebouwd in opdracht van de Brusselse advocaat Vander Cruyssen-Duriaux en in 1950 verbouwd met toevoeging van neo-Tudorelementen. Op het ernaast liggende perceel ligt een cottagevilla, eveneens gebouwd rond 1900 en sterk uitgebreid in de jaren 1920 (nummer 22). Recht tegenover de restanten van de De Dobbeleerhoeve bouwde het gekende architectenkoppel Blondel- Filippone in het begin van de jaren 1950 de modernistische Dubbele Villa Darras.

 • Gemeentearchief Sint-Genesius-Rode, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, bouwaanvragen 22.05.1924 (nummer 22, uitbreiding), 17.12.1949 (nummer 20, verbouwing).
 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Sint-Genesius-Rode, Sectie F, 1900/47 (nummer 20), 1899/30 (nummer 22).
 • MAZIERS M., VAN NEROM R. 1998: Omkering van het landelijk leven in Sint-Genesius-Rode rond het midden van de 19de eeuw, Ucclensia, 169, 31-34.
 • MAZIERS M. 2000: A propos de la famille Lequime à Rhode, Ucclensia, 179, 31-32.
 • GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING VAN UKKEL EN OMGEVING 1974: Alsemberg, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Monumenten, landschappen en bezienswaardigheden, Ukkel, 48.

Bron     : -
Auteurs :  Van Herck, Karina
Datum  : 2013


Relaties

 • Omvat
  Dubbele villa Darras

 • Is deel van
  Sint-Genesius-Rode