Geografisch thema

Elegemstraat

ID
16554
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16554

Beschrijving

Straat in het gehucht Elegem lopend met een bochtig tracé van op de Kloosterstraat in noordoostelijke richting tot op de Kattebroekstraat. Het tracé van deze baan was al aanwezig op de Ferrariskaart (circa 1770-1778). Het gehucht Elegem heeft een Frankische oorsprong en zal tot in de 18de eeuw (tot 1715) parochiaal tot Molenbeek behoren. De ruimte tussen de Elegemstraat en de Kraaienbroekstraat zal in de tweede helft van de 20ste eeuw verkaveld en volgebouwd worden.

Het Hof te Elegem en de voormalige Kattebroekhoeve als resten van de agrarische architectuur in deze straat zijn gelegen in een landelijke omgeving tussen de velden in de vallei van de Elegembeek. In dit nog landelijke gedeelte van de straat staan er langs de baan en op de grenzen van percelen nog een aantal rijen knotwilgen.

Op de hoek met de Stichelgatstraat staat een in 1978 heropgerichte kapel. Deze kapel stond hiervoor op de hoek met de Kloosterstraat en zou in 1820 zijn opgericht door Petrus Jacobus Zacharius als dank voor zijn behouden terugkeer uit het leger van Napoleon. Het is een eenvoudige bakstenen kapel op een rechthoekige plattegrond onder pannen zadeldakje bekroond met een hardstenen bol en een ijzeren kruis en met een spitsboogvormige toegang. Op het ijzeren kruis staat de naam van de oprichter vermeld.

 • VAN DEN NEST (eindredactie) 1992: Het Hof te Elegem, Monumentenmap uitgegeven door het gemeentebestuur van Dilbeek naar aanleiding van Open Monumentendag op zondag 13 september 1992, Dilbeek.
 • VERBESSELT J. 1967: Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw, deel VI, Tussen Zenne en Dender V, Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant, Pittem, 270-271.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Hof te Elegem

 • Omvat
  Vakwerkschuur

 • Is deel van
  Dilbeek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Elegemstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/16554 (Geraadpleegd op )