Geografisch thema

Hoekplein

ID
16641
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16641

Beschrijving

Dit driehoekige plein waarop diverse straten samenkomen, is gelegen in de gelijknamige arbeiderswijk Hoek, die aansloot op de oorspronkelijke fabrieksomgeving (zie gemeente-inleiding). Jarenlang vormde het plein een centrale ontmoetingsplaats voor de arbeiders die in de naburige fabrieken tewerk gesteld waren. Zo was er de bekende herberg 'Mon Plaisir'’ op de hoek met de Lambroekstraat.

Tot vandaag zijn er nog elementen die verwijzen naar de vroegere centrumfunctie zoals het nummer 116 met opschrift 'Bakkerij'. Ten noordwesten van het Hoekplein ligt Park Ter Brugge, in oorsprong een landschappelijk park bij kasteel Ter Brugge. Het park ontstond omstreeks 1880, maar werd recent heraangelegd; het kasteel werd afgebroken in 1984.

Vandaag worden de pleinwanden ingenomen door heterogene, zeer eenvoudige bebouwing, overwegend uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Nummer 4 is gesigneerd H. De Smedt/ Architekt/ 1968.

  • DEBRUYN J. s.d.: Verklaring straatnamen Zaventem, onuitgegeven nota’s.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoekplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/16641 (Geraadpleegd op )