Geografisch thema

Sociale woonwijk Kloosterveld

ID
17004
URI
https://id.erfgoed.net/themas/17004

Beschrijving

In 1980 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Heerd is Goud Weerd een wijk met 78 woningen aan Steentje, naar ontwerp van architect Carlos Creytens. Omwille van de hoge grondprijs werd geopteerd voor dense bebouwing met niet alleen woonhuizen en bungalows (waaronder zes mindervalidenwoningen), maar ook laagbouw appartementsgebouwen. Deze woningen staan consequent in zaagtand ingeplant langs twee doodlopende straten in een groenaanleg van grasvelden en bomen. De architecturale vormgeving is uiterst eenvoudig en homogeen, bestaande uit rechthoekige bakstenen volumes onder plat dak.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Onroerend Erfgoed, Archief Inventaris sociale woningbouwpatrimonium (2011-2016), Sitenaam ST-ANDRIES_STEENTJE_3100.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 60-147, 126.
  • VANCOPPENOLLE E. 2006: Eigen Heerd is Goud Weerd Sint-Andries. Sociale Bouwmaatschappij 8 augustus 1922 – 19 september 1996, Brugge, 9.

Auteurs: Vandeweghe, Evert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sociale woonwijk Kloosterveld [online], https://id.erfgoed.net/themas/17004 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.