Geografisch thema

Boomsestraat

ID: 1966   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1966

Beschrijving

Intercommunale verbindingsweg tussen Niel-centrum ten westen en Boom ten oosten, en noordelijke begrenzing van de industriële wijk Hellegat (zie aldaar). Dijkvormige weg, zie kleiafgravingen aan weerszijden met verschillende onderdoorgangen ter hoogte van de steenbakkerijen. Lintbebouwing van 19de- en 20ste-eeuwse arbeidershuizen, doorgaans twee bouwlagen aan straatzijde en drie tot vier bouwlagen aan achterzijde zie bebouwing in de kleiputten. Diverse bekledingen; rechthoekige en getoogde, veelal aangepaste muuropeningen. Servituten naar achterhuizen.


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1985


Relaties

  • Omvat
    Neotraditioneel hoekhuis

  • Omvat
    Schoolgebouw

  • Is deel van
    Niel