Geografisch thema

Prooststraat

ID: 2802   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2802

Beschrijving

Volgens oude plannen bestond dit straatje reeds ten tijde van het zogenaamde "Spanjaardkasteel", voorheen Sint-Baafsabdij (zie Gandastraat nummer 1), en werd het behouden na de ontmanteling van de citadel in het derde kwart van de 19de eeuw. Enkel de noordzijde is thans nog bebouwd. Opgehoogd straatniveau. De zuidzijde wordt deels ingenomen door de zijgevel van de neogotische Sint-Machariuskerk (1880) en door een braakliggend terrein ontstaan na de sloping van twee huizenblokken begin 1977. De noordzijde bevat naast de gewone bepleisterde gevel van nummer 1 merkwaardige gebouwen, eertijds toebehorend aan de Sint-Baafsabdij en een homogene huizenrij, nummer 3 tot 13, opklimmend tot de 16de eeuw (?), met een vernieuwd parement. Lage rijhuisjes van twee bouwlagen onder steile zadeldaken. Gecementeerde en verankerde lijstgevels met rechthoekige vensters op lekdrempels. Nummer 7: voorzien van geglazuurd parement uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in Belgi√ę, Architectuur, Stad Gent, ¬†Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979