Geografisch thema

Simon de Mirabellostraat

ID: 2814   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2814

Beschrijving

Genaamd naar ridder Simon de Mirabello die in 1324 het zogenaamd "Hof Sersanderswalle", het latere "Prinsenhof" kocht. De straat leidt van Prinsenhof naar de Rabotstraat en verkreeg haar huidige tracé in 1860, enkel de gevels aansluitend bij de hoekhuizen met Prinsenhof bevatten oudere kernen uit de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw.

Zuidzijde: voornamelijk rijhuizen van twee bouwlagen; huizen nummer 7 en nummer 27-29 zijn twee en een halve bouwlaag hoog. Nummer 7 met doorsnee gevelordonnantie uit het vierde kwart van de 19de eeuw: licht uitspringende linker travee, geblokte begane grond op arduinen sokkel, schijnvoegen, bel-etage geaccentueerd door kroonlijsten op consoles boven de vensters. Nummer 27-29 met eenvoudige gevelordonnantie uit het derde kwart van de 19de eeuw. Nummer 29 ontpleisterd en aangepast. Rechthoekige vensters, op middenverdieping omlijst.

Noordzijde: eerder banale bebouwing, enkele behouden 19de-eeuwse rijhuizen van drie bouwlagen zonder noemenswaardigheden.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerhuizen met lijstgevels

 • Omvat
  Herenhuis met achterliggend magazijn

 • Omvat
  Laatclassicistisch burgerhuis

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding