Geografisch thema

Tichelrei

ID: 2833   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2833

Beschrijving

Eertijds gelegen aan de kaai van de Schipgracht, gegraven in de 13de eeuw en gedempt in 1908. De voorheen typisch 17de-eeuwse bebouwing werd in de loop van 19de en 20ste eeuw gemoderniseerd, verschillende gesloopte panden zorgen voor bressen in het straatbeeld.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in Belgi√ę, Architectuur, Stad Gent, ¬†Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979

Aanvullende informatie

Enkel het noordelijke deel van het Meerhemkanaal, tussen het Fratersplein en de Sassevaart, werd in 1908 gedempt. Het zuidelijke deel van het Meerhemkanaal, dat van het Fratersplein via de Tichelrei naar de Leie ter hoogte van Drongenhof liep, werd pas veertig jaar later gedempt. De gemeenteraad besliste dit in de herfst van 1947 en het college gaf op 25 november 1947 de toestemming aan een aannemer van afbraakwerken om alvast puin te dumpen in de Tichelrei.

 • S.N. 1947: Tichelrei: de demping van het Meerhemkanaal [online], https://beeldbank.stad.gent (geraadpleegd op 5 september 2016).
 • Informatie verkregen van Guy Dupont (5 september 2016).
Auteurs : Verhelst, Julie
Datum: 05-09-2016

Relaties

 • Omvat
  Beluikhuizen

 • Omvat
  Brouwerij Het Sleutelken

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning in empire

 • Omvat
  Steegbeluik

 • Omvat
  Twee rijhuizen met doorgang naar beluik

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding

 • Is gerelateerd aan
  Sociale woonwijk Groenebriel

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tichelrei [online] https://id.erfgoed.net/themas/2833 (Geraadpleegd op 16-01-2021)