Geografisch thema

Vijfwindgatenstraat

ID: 2837   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2837

Beschrijving

In 1855 aangelegde straat, leidend van de Lange Violettestraat naar de Muinkmeersen, sinds 1863 tot de Hubert Frère-Orbanlaan. Daartoe werden een aantal huizen in de Lange Violettestraat gesloopt tussen de Sint-Joriskapel en de Vijfwindgatenbrug. De straatbenaming is ontleend aan de versterkingen van de derde stadsomwalling, ondermeer de brug, poort en sluis opgetrokken circa 1300 aan het Klein Scheldeken, de stadswal die de Nederschelde met de Oude Schelde verbond. De sluis bezat vijf windgaten en werd daarnaar genoemd. Reeds voor het midden van de 14de eeuw verloren de versterkingen van de Vijfwindgatenpoort aan belang door de opbouw van de Sint-Lievens- en de Keizerpoort.

Voornamelijk bebouwd met eenvoudige burgerhuizen uit tweede helft 19de eeuw of begin 20ste eeuw; van de meeste werd de oorspronkelijke gevelordonnantie gewijzigd en een nieuw parement aangebracht. Nummers 5, 9, 15, 17, 19 en 24 behielden hun gevelbepleistering en 19de-eeuwse ordonnantie.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met dienstwoning door Charles Hoge

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door J. Cloostermans

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vijfwindgatenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/2837 (Geraadpleegd op 30-10-2020)