Geografisch thema

Johan Daisnestraat

ID
3046
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3046

Beschrijving

Vroeger Nieuwe Casinostraat en later Hippoliet Van Peenestraat, aangelegd in 1856 en verbreed in 1867. Genoemd naar de toondichter H. Van Peene (1811-1864). Verbindt Casinoplein met Twaalfkameren.

Bebouwd met burgerhuizen van het doorsneetype uit vierde kwart 19de eeuw, namelijk lijstgevels van twee en een halve en drie bouwlagen. Doorgaans getoogde vensters in geprofileerde omlijsting (nummers 1-3, 4, 8, 12, 14). Burgerhuizen van drie bouwlagen met rechthoekige vensters, nummers 5, 16-18. De meeste gevels werden voorzien van een vernieuwd, onaangepast parement.

Twee huizen verdienen een afzonderlijke vermelding, namelijk nummer 7 en nummer 10.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Omvat
    Hoekhuis ontworpen door Jules Lippens

  • Is deel van
    Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Johan Daisnestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3046 (Geraadpleegd op 15-06-2021)