Geografisch thema

Hippolyte Metdepenningenstraat

ID: 3047   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3047

Beschrijving

Maakt deel uit van de wijk Eekhout, die rond 1880 gesaneerd werd. Bij de heraanleg schikte men nieuwe straten radiaal rond het Prudens Van Duyseplein. De meeste straten werden genoemd naar bekende personen uit het Gentse.

In 1889 getrokken rechte straat met een sterk stijgend niveau, van de Van Hulthemstraat leidend naar de Kazernenstraat. Eind 19de- of begin 20ste-eeuwse bebouwing met onderkelderde burgerhuizen van drie bouwlagen met lijstgevels in diverse stijlen doch met een overwicht van neoclassicistische kenmerken. Bepleisterde, voornamelijk neoclassicistische lijstgevels en lijstgevels van bak- en hardsteen; met gemiddeld twee traveeën met rechthoekige, op de bovenverdieping omlijste, vensters. Enkele gevels vertonen naast de smallere deurtravee een licht uitspringende travee en/of een houten erker met bekronend balkonhek.

Markerende elementen in het straatbeeld: nummer 4 aansluitend bij Karel Van Hulthemstraat 17, met gevelsteen: "Georges Vereecken - 1906", nummer 6-8, nummer 25-27, nummer 29 en nummer 31.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis met lijstgevel

 • Omvat
  Drie stadswoningen in eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen ontworpen door G. Vereecken

 • Omvat
  Hoek- en rijhuis

 • Omvat
  Hoekcomplex

 • Omvat
  Twee neoclassicistische burgerhuizen

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding