Geografisch thema

Koperstraat

ID
3073
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3073

Beschrijving

Rechte verbindingsstraat van Iepenstraat met Stoppelstraat. Homogene bebouwing met grijze, bepleisterde of gecementeerde lijstgevels; op de zuidzijde met een verspringende rooilijn. Noordzijde: eenheidsbebouwing van bepleisterde of gecementeerde lijstgevels met in totaal tien traveeën met twee bouwlagen en vijftien traveeën met drie bouwlagen; daterend uit eind 18de eeuw. Sobere, onversierde gevelordonnantie geritmeerd door rechthoekige of licht getoogde vensters met al of niet doorgetrokken lekdrempels. Muurankers duiden een oude kern aan.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

  • Omvat
    Arbeiderswoningen

  • Omvat
    Stadswoning

  • Is deel van
    Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Koperstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3073 (Geraadpleegd op 17-05-2021)