Geografisch thema

Sint-Agnetestraat

ID: 3116   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3116

Beschrijving

Zijstraatje van de Lindenlei leidend naar de Wijngaardstraat en genoemd naar het gewezen Sint-Agneteklooster, thans Rijks Hogere Technische en Handelsschool, gelegen op de Lindenlei en de zuidkant van het Sint-Agnetestraatje. Thans bewaart enkel de noordzijde een kleinschalige huizenrij (nummer 2bis-4-6) van twee bouwlagen met gecementeerde lijstgevel onder doorlopende kroonlijstlijn voorzien van rechthoekige muuropeningen. Enkele panden werden gemoderniseerd. De hoek met de Kapelstraat wordt afgezoomd door een 19de-eeuws industrieel gebouw uit baksteen (zie Kapelstraat).


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979