Geografisch thema

Veergrep

ID
3133
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3133

Beschrijving

Vanouds bekende zijsteeg van de Kortrijksepoortstraat met sterk dalend straatniveau naar de Leie toe. Straatje in trapvorm met centrale ijzeren leuning. Tijdens eerste kwart 19de eeuw reeds aan weerszijden met arbeiderswoningen bebouwd. Op het braakliggende terrein rechts achteraan met heden enkele muurresten en verder een spontane vegetatie bevond zich (een volledig ingestort) driezijdig bebouwd pleinbeluik met open zijde naar de Leie gericht.

De huidige huizenblokken nummers 1-5 en 11-17 dateren van 1891: beraapte voorgevels met twee en een halve bouwlaag en twee traveeën met repeterend schema, onder zadeldak (pannen) met verspringende kroonlijsten. Rechthoekige vensters met arduinen dorpels. Nummer 7-9 gaat terug tot 1849: twee bouwlagen van twee traveeën volgens spiegelbeeldschema, onder zadeldak en zelfde gevelordonnantie als nummers 1-5 en 11-17.

De huizen nummer 2-12 werden in 1889 opgetrokken: twee en een halve bouwlaag en twee traveeën met repeterend schema onder zadeldak (pannen). Gecementeerde gevels met schijnvoegen voorzien van licht getoogde vensters met arduinen dorpels.

Nummer 4 is voorzien van een muurkapel met gestoffeerd Mariabeeld, in 1832 door de gebuurte opgericht in het beluik als dank omdat ze gevrijwaard bleef bij een cholera-epidemie; in 1962 naar hier overgebracht.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent.
  • CELIS G. s.d.: De Gentse gebuurtekapelletjes en gevelbeelden, Gent.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Veergrep [online] https://id.erfgoed.net/themas/3133 (Geraadpleegd op )