Geografisch thema

Gustaaf Segersstraat

ID
5517
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5517

Beschrijving

Voorheen zogenaamd Begijnenstraat, wegens de oostelijke begrenzing van het Begijnhof. Huidige naamgeving in 1930 ter nagedachtenis van de Hoogstratense verteller en schrijver (1848-1930).

Zuidwestzijde met homogene bebouwing van arbeidershuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw, gescheiden door doorgangen naar achterliggende moestuinen (nu grotendeels ingenomen door parking begijnhof). Verankerde bakstenen huisjes van twee tot vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen); getoogde muuropeningen en baksteenfries. Latere aanpassingen. Recenter bebouwde noordoostzijde.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gustaaf Segersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/5517 (Geraadpleegd op 23-01-2021)