Geografisch thema

Graaf Jansdijk

ID: 6699   URI: https://id.erfgoed.net/themas/6699

Beschrijving

Hoger gelegen, rechte straat tussen de Floorhelling en de Rotonde, parallel met de Zeedijk. Aangelegd tussen 1895 en 1897 ongeveer op de plaats van de middeleeuwse Graaf Jansdijk of Gravejansdijk.

Al in de 10de eeuw zou er een zeedijk zijn opgeworpen. Vermoedelijk laat eerst graaf Jan van Namen in de 13de eeuw langs de kust een dijk aanleggen tussen Grevelingen (Noord-Frankrijk) over de kusten van West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) tot aan het Sas-van-Gent. De kustlijn heeft het op het einde van de 14de en begin van de 15de eeuw zwaar te verduren door enkele stormvloeden, de Sint-Elisabethsvloeden. Onder de Bourgondische hertog Jan zonder Vrees wordt de dijk versterkt. De twintig meter hoge en drie meter brede dijk had toen een totale lengte van 150 km. Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat de dijk aangeduid als "Graeve Jans Dyck", op de Atlas der Buurtwegen (1844) als Chemin n° 2. Heden is de dijk op sommige plaatsen volledig afgegraven.

Vanaf circa 1900 bebouwing bestaande uit villa's die in de tweede helft van de 20ste eeuw hoofdzakelijk worden vervangen door appartementen van drie tot acht bouwlagen. Enkel de cottage "LE GAI SOLEIL" (nummer 5) is bewaard gebleven. Vanaf 1972 aanwezigheid op het einde van de straat van het "Wielingenbad" met twee zwembassins. Op de gevel een tegeltableau met afbeelding van de "Spioenkop" afkomstig van het in de jaren 1990 gesloopte "Hotel Savoy" (zie de Smet de Naeyerlaan, straatinleiding).

Enkel de noordzijde is bebouwd. De zuidkant is afgeboord met een balustrade met halverwege een uitbouw met zitbank met op de sokkel een bas-reliëf met afbeelding van een bruinvis, zoals te zien op het wapenschild van Wenduine.

  • LEPEER L., Vin Dune an de Zee, Wenduine, 1974, p. 205.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 11.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Wenduine, van middeleeuws vissersdorp tot familiebadplaats, Beernem, 2008, p. 16-17, p. 104, p. 165.
  • MOUTON R., WAUTERS B., Archiefbeelden Wenduine, Stroud (Groot-Britannië), 2004, p. 60.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Graaf Jansdijk [online] https://id.erfgoed.net/themas/6699 (Geraadpleegd op 30-10-2020)